Oslo må doble antallet jordmorårsverk

Bildet viser en jordmor som lytter på en mage
STORT BEHOV: Byrådet i Oslo mener at byen trenger dobbelt så mange jordmødre som i dag.

Kun 2 av 15 bydeler i Oslo oppfyller nasjonale anbefalinger til antall jordmødre. For å etterkomme anbefalingene må antall årsverk dobles.

Gravide har rett til å velge om de vil følges opp av jordmor eller fastlege, men kun et fåtall av bydelene i Oslo har nok jordmødre til å oppfylle dette. Flere mødre avvises derfor eller får kun tilbud om deloppfølging, viser en ny undersøkelse gjort av Oslo-byrådet som Dagsavisen har omtalt.

Basert på Alna og Grorud

Det er ingen norm som sier hvor mange jordmødre det bør være på helsestasjonene. Byrådet har derfor tatt utgangspunkt i bydelene Alna og Grorud, som oppfyller de nasjonale kravene og anbefalingene.

Konklusjonen er at ett jordmorårsverk i gjennomsnitt kan håndtere 100 graviditeter per år og samtidig gi god svangerskaps- og barselomsorg.

244 gravide i snitt

I tre bydeler er tallet i dag over dobbelt så høyt. I Søndre Nordstrand håndterte jordmor i snitt 244 gravide i fjor. Deretter følger Nordre Aker med 239 gravide og Vestre Aker med 206.

Byrådet ser på dette som en føring og mener at antallet årsverk i Oslo må dobles fra 50 til 100 for å oppfylle de nasjonale retningslinjene og myndighetskravene.

– Tallene er alvorlige, og jeg er dypt bekymret for at kvinner ikke får den svangerskaps- og barselomsorgen de har krav på, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

– Det er alvorlig at staten forsøker å redusere liggetiden på sykehus uten at man har sikret at kommunene er satt i stand til å følge opp kvinnene godt nok, sier hun.