fbpx – Norge trenger en nettportal om kvinnehelse Hopp til hovedinnhold

– Norge trenger en nettportal om kvinnehelse

Bildet viser Anne Winsnes Rødland

Vi har fortsatt mangelfull medisinsk kunnskap om kvinners helse, viser en ny rapport om norsk forskning på kvinnehelse. 

  • Kvinner lever lenger enn menn, men opplever mer sykdom.
  • Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykmeldinger og uføretrygd.
  • Både kvinner selv, pårørende og helsepersonell mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners helse.

Det fastslås i rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» fra Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Norsk forskning 2000–2017

Rådgiver hos Kilden kjønnsforskning.no, Anne Winsnes Rødland, har skrevet rapporten, som er en oppsummering av norsk forskning gjort på kvinnehelse fra 2000 til 2017. Totalt 1854 publikasjoner.

– Vi begrenset oss til norsk forskning fra år 2000. I 1999 fikk jo Norge en egen offentlig utredning om kvinnehelse, og vi ønsket å danne oss et bilde av hva som har skjedd på feltet siden den gang, selv om denne rapporten ikke er like omfattende som en NOU, sier Rødland.

– En liten brøkdel

– Har du funnet ut noe vi ikke visste fra før?

– Den bekrefter det vi trodde vi skulle se da vi begynte. 1854 publikasjoner gir i hvert fall en pekepinn på forskningsaktiviteten, sier Rødland.

Til sammenlikning gir et søk i Ovid Medline, som er den ledende bibliografiske databasen innen medisin- og helseforskning, over 89 000 treff i vitenskapelige publikasjoner fra norske institusjoner i samme tidsperiode, og nesten 11 000 treff bare i 2017.

– Tallene viser at forskning på kvinners helse, og kjønnsforskjeller i helse, fortsatt bare utgjør en liten brøkdel av den totale mengden medisin- og helseforskning vi har her til lands, hevder Rødland.

Viktige kjønnsforskjeller

Medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om reproduktiv helse, fødsler, overgangsalder og aldring. Rapporten peker på at dette ikke er tilstrekkelig, og trekker frem at hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken for norske kvinner.

Det er kjønnsforskjeller i både forekomst, risikofaktorer og symptomer. Kvinners symptomer er mer diffuse enn menns og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa, viser nyere forskning på kvinnehjerter.

Må ha et kjønnsperspektiv

– Medisinsk forskning har behov for et kjønnsperspektiv, sier direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd, i en pressemelding.

– Ved å se på forskjeller og likheter mellom kvinner og menn, lærer vi mer både om kvinners og menns helse. Kjønnsperspektiver er altså viktig for å forstå mer om helse hos begge kjønn, understreker han.

Det er kjønnsforskjeller innen kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. I tillegg lever kvinner lenger enn menn, og mange kan forvente en enslig alderdom hvor de også opplever mer sykdom. Dette medvirker til at flere kvinner er avhengige av offentlige pleie- og omsorgstjenester, noe som betyr at også helsetjenesten trenger en kunnskapsløft.

Nettportal

Arbeidet med rapporten har gått over et år og er hovedfinansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Den er resultatet av et forprosjekt for en nettportal om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse: Kvinnehelseportalen.no.

Fakta
Fire hovedmål med nettportalen
  1. Gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv.
  2. Formidle relevant forskning gjennom nyhetssaker og sosiale medier.
  3. Fremme kjønnsperspektiv hos fagmiljøer og beslutningstakere ved å utfordre aktører til å ta ansvar for å bruke forskning, tette kunnskapshull og endre behandlingstilbud og retningslinjer.
  4. Ved å formidle kunnskap som ellers kan være vanskelig tilgjengelig, vil portalen øke folks mulighet til å ta bedre vare på helsa og gjøre riktige valg.

Målgruppen for portalen er allmennheten, men spesielt den kvinnelige befolkningen, som potensielle brukere av helsetjenester og pårørende. I tillegg skal portalen rette seg mot klinikere, helsearbeidere, forskere og studenter på medisin- og helsefeltet, samt relevante organisasjoner, beslutningstakere, myndigheter og medier.

– Når kommer denne nettportalen?

– Det er usikkert, fordi vi er avhengige av å få finansiering. Men både Norske Kvinners Sanitetsforening og vi i Kilden kjønnsforskning.no håper det snart blir en realitet og at politikerne kommer på banen. Litteratursøket og rapporten gir et grunnlag vi kan bygge videre på, sier Rødland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse