fbpx Helsesøsterleder vil bli barneombud Hopp til hovedinnhold

Helsesøsterleder vil bli barneombud

Bildet viser Kristin Waldum-Grevbo.

Kristin Waldum-Grevbo har lyst til å overta når Anne Lindboe slutter som barneombud.

Hun er en av 67 søkere til stillingen som Norges sjette barneombud.

– Jeg mener dette er en relevant jobb for en med min bakgrunn, sier Kristin Waldum-Grevbo, som er utdannet helsesøster og har vært leder for Landsgruppen av helsesøstre i fire år.

– Helsesøstre jobber tett med og for barn i det daglige og fungerer på mange måter som lokale barneombud, sier hun.

Nåværende barneombud, Anne Lindboe, er snart ferdig med sitt åremål på seks år. Dette er ikke mulig å forlenge.

Psykologer, leger og pedagog

Blant de fem som til nå har vært barneombud, er det to leger, to psykologer og en spesialpedagog.

– Tror du det er stor forskjell på om barneombudet er lege, psykolog eller for eksempel helsesøster?

– Ulike yrkesgrupper har ulike perspektiver. Helsesøstre er tett på befolkningen, ikke bare selekterte grupper. Det gir en god oversikt over hva det vil si å være barn og ungdom, sier Kristin Waldum-Grevbo.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har lyst ut stillingen som barneombud, og den som blir valgt, blir innsatt av Kongen i statsråd.

Departementet har spurt et eget barnepanel hva de ønsker seg av et nytt barneombud. De vil ha et barneombud som er opptatt av barns rettigheter, som kan håndtere medier, som har ledererfaring og er åpen, inkluderende, lyttende, selvstendig, engasjert og kritisk.

– Møter absolutt alle barn

Blant søkerne er også helsesøster Astrid Midtsund og sykepleierne Inger Sønderland og Jarle Henriksen.

Astrid Midtsund peker på at helsesøstre har bred kompetanse. Hun er helsesøster i Ullern bydel og leder Oslolaget i Landsgruppen av helsesøstre.

– Fordi vi gjør en lovpålagt tjeneste, møter vi absolutt alle barn og ser svakheter i systemet som kan gå ut over dem, utdyper hun.

– Vi har et vidt perspektiv på barns helse og behov og hva som kan være risikofaktorer. Jeg mener vi driver forebyggende barnevern i praksis.

Vil involvere barn og unge

Sykepleier Inger Sønderland har master i familieterapi og jobber som prosjektleder for ungarenaoslo.no. Hun har stor tro på å involvere barn og unge og mener det er viktig å formidle til dem hva som er deres rettigheter, slik at de kan bruke dem.

– Å være barneombud er en viktig jobb der jeg tror jeg kan få gjort mye, sier hun.

Hun er blant annet opptatt av å beskytte barn og unge mot vold og overgrep.

– Her synes jeg barneombudet har gjort mye bra, og i beundring for det ønsker jeg å ta jobben videre.

Ser hvert enkelt barn

Jarle Henriksen leder kirurgisk avdeling for barn på Oslo universitetssykehus. Han er utdannet intensivsykepleier, med blant annet master i helseledelse, og har jobbet med barn hele sykepleierkarrieren.

– Jeg har erfaring med syke barn, men også med å ivareta deres foreldre og søsken, forteller han.

Han har jobbet mye med ungdom og vært opptatt av å tilrettelegge for dem i sykehuset.

– Blant annet ved å heve aldersgrensen for å være på barneavdeling fra 13 til 18 år og lage prosedyrer for best mulig overgang fra barne- til voksenavdeling.

Jarle Henriksen sier han som helsepersonell er opptatt av å se og møte alle barn og ungdommer ut fra deres individuelle behov, styrker og ikke minst rettigheter.

Så langt Sykepleien kjenner til, er disse, i tillegg til Kristin Waldum-Grevbo, de eneste søkerne med sykepleierutdanning.

Flest kvinnelige søkere

Blant de andre på den offentlige søkerlisten er Inga Bejer Engh, som var aktor under 22. juli-rettssaken og advokat Cecilia Dinardi. Flere leger og psykologer har også søkt.

Blant de 67 søkerne er det 48 kvinner og 19 menn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse