fbpx 9 av 10 mener ungdom ikke skal få fravær for å gå til helsesøster Hopp til hovedinnhold

9 av 10 mener ungdom ikke skal få fravær for å gå til helsesøster

Bildet viser elever i et klasserom som rekker opp hånden.

Etter reglene skal besøk hos helsesøster føres som fravær på vitnemålet. Det er både helsesøstre og befolkningen imot.

Dette kommer frem i Kantar TNS sitt helsepolitiske barometer. Det er en uavhengig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Her sier 87 prosent, nesten 9 av 10, at de mener besøk hos helsesøster ikke skal føres som fravær. Bare 5 prosent mener slikt fravær bør føres.

Føres for helsesøster, ikke PPT

I videregående skole skilles det mellom to typer fravær: Gyldig og ugyldig. Ugyldig fravær blir det for eksempel hvis en elev er borte fra undervisning uten å gi en forklaring eller dokumentasjon på grunnen til fraværet. Gyldig fravær blir det for eksempel hvis eleven har dokumentert grunn for fraværet. Dette fraværet blir registrert på vitnemålet, men gir ikke anmerkning.

Besøk hos helsesøster skal etter Utdanningsdirektoratets retningslinjer føres som gyldig fravær på vitnemålet. Besøk hos sosiallærer eller psykolog i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal derimot ikke føres, fordi dette er lovpålagte tjenester etter opplæringsloven. I praksis betyr dette at besøk hos helsesøster vil stå på vitnemålet i form av gyldig fravær, mens besøk hos sosiallærer eller PPT ikke vil stå der overhodet.

– Dette mener vi er uheldig, siden både helsesøster, sosiallærer og PPT er del av tilbudet til elevene på skolen, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.

– Elevene opplever at føring av gyldig fravær på vitnemålet har betydning. Vi frykter at ordningen kan føre til at de enten lar være å søke hjelp når de trenger det, eller at de går til andre enn helsesøster bare for å slippe fravær, sier hun.

Kristin Sofie Waldum, helsesøster,  leder for faggruppen for helsesøstre

– Saboterer tjenesten

Per Arthur Andersen, helsesøster ved to videregående skoler i Oslo, kaller ordningen nærmest en sabotasje av helsesøstertjenesten.

– Vi driver en tjeneste som elevene blir oppmuntret til å bruke, da blir det bakvendt at de skal straffes for å bruke oss, mener han.

Andersen tror elevene bryr seg om at fraværet står på vitnemålet, selv om det er gyldig.

– Men det er objektivt sett fravær?

– Ja, alt fravær borte fra undervisningen er fravær. Men vi kan ikke være så firkantet. Skolen utvikler seg, og behovet for hjelp er tilrettelagt for elevene. Da bør de ikke straffes for å komme til oss.

Ulik praksis innenfor samme distrikt

Helsesøsterleder Kristin Waldum-Grevbo sier hun får tilbakemeldinger fra helsesøstre om at regelverket praktiseres ulikt på skolene. Noen skoler fører opp besøk hos helsesøster som gyldig fravær. Andre gjør det ikke.

– Helsesøstre i samme kommune forteller at skolene har ulik praksis, sier hun.

Helsesøster Ingeborg Stangeland har i  Stavanger Aftenblad fortalt om ulik praksis på skolene i distriktet. Mens elevene på Bryne får ført tid hos helsesøster på vitnemålet, får elever på Gand det ikke.

Slik praksis reagerer Kristin Waldum-Grevbo på:

– Vi mener at skolene må ha lik praksis, og at reglene for føring av gyldig fravær er like for helsesøster og sosiallærer eller PPT.

– Synes dere det er greit om det føres gyldig fravær dersom både sosiallærer, PPT og helsesøster har lik praksis?

– Nei. Vi mener det ikke bør føres fravær som kommer på vitnemålet. En viktig oppgave for skolehelsetjenesten er å bidra til at elever fullfører skoleløpet. For å klare det, må de være på skolen. Mange oppsøker oss for å få skolehverdagen til å funke. Da er det paradoksalt at de for fravær for det, sier Kristin Waldum-Grevbo.

Får ikke fravær på Ullern

På Ullern videregående skole i Oslo forteller helsesøster Camilla Rørtveit at det ikke blir ført fravær for å være hos helsesøster.

– Har det vært stor diskusjon på skolen om å gjøre det på denne måten?

– Nei. Det som har vært en diskusjon, er hvordan vi skal forholde oss til sykdom. Noen elever ønsker at jeg skal dokumentere at de har vært syke og derfor gått hjem. Det kan ikke jeg gjøre. Dersom de er syke, skal de ikke være på skolen, men de vil få fravær.

I videregående skole kan elevene ha ti prosent fravær uten å måtte legitimere det med legeerklæring. Men Camilla Rørtveit sier de færreste er så ofte syke at de trenger å gå til fastlegen for å få legitimert fraværet sitt. De klarer fint å holde seg under ti prosent fravær.

– Elever som derimot trenger en samtale med meg, rådgiver eller PPT, får ikke ført fravær på vitnemålet.

Bildet viser Camilla Rørtveit.

Ber departementet endre reglene

Landsgruppen av helsesøstre sendte sammen med Barneombudet og Elevorganisasjonen i november et brev til Kunnskapsdepartementet, der de ba om at reglene må endres slik at besøk hos helsesøster ikke føres som fravær.

Det har de ikke fått svar på.

– Hva tenker du om at 9 av 10 spurte i Kantar TNS sitt helsebarometer er enig med dere i at det ikke bør føres fravær for å gå til helsesøster?

– Det tyder på at befolkningen opplever helsesøster som en relevant fagperson i skolehverdagen, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse