fbpx Streiken er over: Dette ble de enige om Hopp til hovedinnhold

Streiken er over: Dette ble de enige om

NSF-leder Eli Gunhild By

Hvorfor ble det streik, og hva er Kreftforeningen og NSF nå enige om?

Først litt bakgrunn: Bråket startet da Kreftforeningen bestemte seg for å forlate Virke og heller inngå avtale med NHO Abelia i 2015. NSF ba på vegne av medlemmene at innholdet i avtalen med Virke skulle videreføres selv om Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening.

Dette hadde de

Så lenge Kreftforeningen var medlem i Virke var de bundet av en landsoverenskomst. Overenskomsten sikret sykepleierne i Kreftforeningen rettigheter som tilsvarer tariffavtalene NSF har med KS.

– NSF krevde at den nye avtalene også skulle inneholde rettigheter som sikret sykepleierne minstelønn, lokale forhandlinger, sykelønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser om pensjon, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Forhandlinger

I april 2017 møtte NSF Kreftforeningen og NHO for å forhandle frem en ny avtale.

– Avtalestrukturen i NHO er annerledes enn i Virke. Den er mer tilpasset industribedrifter. Vi ble tilbudt en såkalt «funksjonæravtale». Det er en overordnet avtale som varer over to år. NHOs avtale inneholder få materielle bestemmelser, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Hva er materielle bestemmelser?

– Det er alt fra minstelønn, sykelønn, forhandlingsrett om pensjon, ammefri og lokale forhandlinger, sier hun.

De materielle bestemmelsene ønsket NHO at skulle forhandles frem som en særavtale mellom Kreftforeningen og NSF.

– Men en slik særavtale skulle ikke bindes opp mot den overordnete «funksjonæravtalen» som NHO tilbød oss, sier By.

Konfliktens kjerne

Særavtalen som skulle inneholde alle de konkrete rettighetene som skulle gjelde sykepleiere, kunne sies opp med en måneds varsel av Kreftforeningen.

– I praksis betyr det at vi da ville hatt en overordnet avtale som varte i to år. Særavtalen som inneholder alle materielle bestemmelser som berører sykepleiere, kan sies opp med en måneds varsel. En slik ordning kunne ført til at sykepleiere sto uten rettigheter dersom Kreftforeningen sa opp særavtalen og ikke ha verken streikerett eller forhandlingsrett før neste forhandling om «funksjonæravtalen» med NHO. I verste fall risikerte vi da at våre medlemmer kunne stå uten rettigheter i opp til to år, forklarer By.

Streik

Partene ble ikke enige og Riksmeklingsmannen ble varslet 3. mai. Partene møttes til mekling 18. mai uten resultatet, og fra 22. mai ble 19 av 34 sykepleiere tatt ut i streik.

– I løpet av sommeren og høsten ble streiken trappet opp gjennom sju faser. I slutten av september var 29 av 34 sykepleiere i Kreftforeningen tatt ut i streik, sier By.

I månedsskiftet september/oktober tok Kreftforeningen og NHO kontakt med NSF. De ville finne en løsning.

Gjennomslag på alle punkt

Denne gang førte forhandlingene frem.

– Vi har fått gjennomslag på alle punkt, sier en fornøyd forbundsleder.

Sykepleierne i Kreftforeningen har i den nye avtalen fått inn et garantilønnssystem som det er streikerett på. (se minstelønnstabellen tabell under)

– Vi har også fått en egen ramme som kun gjelder for våre medlemmer under de lokale lønnsforhandlingene, sier hun.

Rammen skal være på linje med de andre yrkesgruppene i Kreftforeningen. Også denne rettigheten er knyttet opp mot «funksjonæravtalen».

Lønn og pensjon

Utover garantilønnssystemet skal det nå gjennomføres lokale forhandlinger.

– Vi har også klart å beholde sykelønn og andre sosiale bestemmelser lik dem som var i avtalen med Virke. I tillegg har vi fått forhandlingsrett dersom det skulle skje endringer i pensjonsordningen, sier By.

Streikerett på avtalens innhold er også med.

Eksklusivt for sykepleiere i Kreftforeningen

Avtalen som NSF har forhandlet frem med NHO gjelder kun for NSFs medlemmer i Kreftforeningen.

– Hvorfor var disse forhandlingene så viktige for NSF?

– Vi har klart å legge en kraftig demper på andre arbeidsgiveres planer om og ønsker om å søke seg til NHO-området slik at de kan inngå «billigere avtaler på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier By.

Kort oppsummert sikrer den nye avtalen sykepleierne i Kreftforeningens konfliktrett, minstelønn, og viktige sosiale bestemmelser.

Nå er konflikten over og NSFs forbundsleder sier hun er ferdig med saken og at det nå gjelder å se fremover.

Her kan dere lese hva NHO Abelia skriver etter streiken på sine nettsider.

0 Kommentarer