Podkast Hør paneldebatten om døden i helsevesenet

Nyheter
KJØR DEBATT: Leger, sykepleiere, pasienter og pårørende kan ofte ha ulik oppfatning om når og hvordan livet skal ta slutt.

Hvem bestemmer ved livets slutt? Hør leger, sykepleiere og pårørende diskutere dødens dilemma i norsk helsevesen.

Musikk: «Quentin» av Strong Suit, lisensiert under CC BY-SA 4.0.

14. juni ble Sykepleiens spesialutgave «#Når er det nok?» lansert med en paneldebatt på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo.

Her kan du høre debatten i sin helhet som podkast.

Deltakere

  • Liv Bjørnhaug Johansen: temaredaktør for «#Når er det nok?», sykepleier og kulturhistoriker.
  • Kari Tveito: lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Barth Tholens: ansvarlig redaktør i Sykepleien
  • Jørgen Dahlberg: jurist og lege ved Ahus med tilknytning til Senter for medisinsk etikk.
  • Anette Robertsen: overlege ved intensivavdelingen, OUS
  • Berit Hofset Larsen: spesialsykepleier ved OUS, Radiumhospitalet
  • Svein Aarseth: allmennlege og leder av Rådet for legeetikk
  • Berit Liland: intensivsykepleier og medlem av Rådet for sykepleieetikk