62 000 unge kvinner har tatt hpv-vaksine

Nyheter
Bildet viser sykepleierstudent som er ferdig vaksinert mot hpv.
NETTOPP STUKKET: Sykepleierstudent Eva Godvik Lampe har fått hpv-vaksine på St. Hanshaugen helsestasjon i Oslo høsten 2016.

– Gledelig at så mange allerede har tatt imot tilbudet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

Fra 1. november har jenter født etter 1991 fått tilbud om gratis hpv-vaksine. Så langt har 62 208 tatt den, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det vil si at nesten en tredel av målgruppen har tatt minst én dose vaksine.

Vil gi informasjon

– Hyggelig å se at vi har lykkes, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet, som vil rose helsesøstre, smittevernpersonell og leger ute i kommunene som har fått et eget apparat på plass.

– Unge kvinner er vanskelige å nå fordi de flytter en del med studier og jobb, i tillegg til at de ikke bor på sine folkeregistrerte adresser. Kommunene har lagt opp tilbudet etter hvilke kvinner de har i målgruppen og hva som best passer helsetjenesten der. De fleste har tilbudt vaksine på helsestasjonen, mens noen har valgt å bruke fastleger eller ha massevaksinasjonsdager.

– Har dere et mål på antall som skal ta vaksinen?

– Ikke egentlig. Det viktigste for oss er å sørge for at alle i målgruppen får informasjon om tilbudet. Det har vi blant annet gjort gjennom utsending av sms, og vi har fått tilbakemelding om at det er en fin måte å nå disse kvinnene på.

Greve-Isdahl sier potensialet for å nå flere er stort, siden mange som ikke har tatt vaksinen, sier at de vil gjøre det.

Livmorhals, men også anus og penis

Hpv, eller humant papillomavirus, er særlig knyttet til kreft i livmorhalsen. Derfor er det i første rekke jenter som har fått vaksinen. Men det viser seg at viruset også kan gi kreft i blant annet penis, anus, munn og svelg. Regjeringen har derfor lovet at også gutter skal få vaksinen. Det skjer etter planen fra høsten 2018.

Viruset smitter via sex, og da man innførte vaksinen så man det som et stort poeng at den ble gitt før seksuell debut. Derfor gis den i sjuende klasse. Men vaksinen har effekt gitt senere, også etter seksuell debut, og kvinnene som var akkurat for gamle til å få vaksinen da den ble innført i 2009, har nå fått et tilbud.

Bivirkninger som forventet

Vaksinen som gis til unge kvinner, heter Cervarix. Siden 1. november 2016 er det meldt inn 50 bivirkninger av denne vaksinen. Seks er ansett som alvorlige. I fire av de seks tilfellene er pasientene i bedring eller helt restituert, mens i de to resterende tilfellene er pasientene under utredning. To av meldingene gjaldt allergiske reaksjoner på vaksinen, en gjaldt mulig besvimelse etter at vaksinen var gitt.

Ifølge Folkehelseinstituttet gir ikke de innmeldte bivirkningene grunn til å endre anbefalingene for vaksinen. Margrethe Greve-Isdahl sier antall bivirkninger er omtrent som forventet.

Ny sms i juni

I juni vil Folkehelseinstituttet sende ut sms til kvinner i målgruppen, altså kvinner født mellom 1991 og 1996, med påminnelse om å ta vaksinen. Hensikten med sms-en er både å minne kvinnene om å ta vaksinen og å minne de som har tatt én dose eller to om også å ta neste dose. Hpv-vaksine gis i tre doser, fordelt over ett år. Yngre jenter kan klare seg med to doser, og derfor reduseres antall doser fra tre til to i barnevaksinasjonsprogrammet. Men fra 15-års alder trenger jenter tre doser for å få god beskyttelse mot hpv.

Tilbudet om gratis hpv-vaksine for kvinner født etter 1991 varer i to år.

Les mer: Kreften som kan forhindres

                 Fra tre til to hpv-stikk

                 Gutter får hpv-vaksine fra 2018