fbpx Sykehjem tapte hijab-sak Hopp til hovedinnhold

Sykehjem tapte hijab-sak

Bilde av kvinne med hijab

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb. 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.

Diskriminerende

Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet, som selv bruker hijab, som klaget inn forbudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kvinnen fikk medhold fra LDO, men driftsstyret ved sykehjemmet klaget saken videre til nemnda.

Dissens

Nemndas vedtak er i tråd med LDOs tidligere uttalelse i saken. Fire av fem medlemmer står bak nemndas vedtak, som er avsagt under dissens, melder Stavanger Aftenblad.

Også sykehjemmets talsperson, Thomas Middelthon, uttalte seg til Stavanger Aftenblad. Han sa det var gledelig at det var dissens i saken, men ville ikke gi ytterligere kommentar før saken har vært oppe i Blidensol sykehjems styre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse