fbpx Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester Hopp til hovedinnhold

Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

Paller med pengeseddeler hos Norges Bank

Én av ti kroner i offentlige helseforetak går til kjøp fra private aktører, melder SSB.

Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. De offentlige helseforetakenes totale driftskostnader beløp seg til omtrent 138 milliarder kroner i 2015. Av dette ble 117 milliarder kroner brukt til å produsere helsetjenester i de offentlige helseforetakene, og litt over 14 milliarder ble brukt til å kjøpe tjenester fra private aktører, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

10 prosent til private aktører

Det betyr at én av ti kroner i offentlige helseforetak går til kjøp fra private. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private, er kjøp av somatiske sykehustjenester. Innslaget av private tjenester er størst innenfor rusbehandling. (se tabell under)

Staten betaler 85 prosent av det private tilbudet

Private sykehus og helseinstitusjoner (avtalespesialister og lab/røntgen institutter er ikke inkludert) hadde 12,7 milliarder kroner i samlede salgs- og driftsinntekter i 2015.Den største delen av inntektene er overføringer fra RHF og HF.

De private aktørene fikk til sammen 10,8 milliarder kroner i overføringer fra helseforetak i 2015. Det utgjør i gjennomsnitt 85 prosent av de totale inntektene.

Mest til idelle organisasjoner

Overføringer varierer med organisasjonstype og forholdet mellom de private og regionale helseforetak, melder SSB.

For eksempel får private ideelle sykehus med oppdrags- og bestillerdokument fra RHF-ene overføringer som tilsvarer om lag 96 prosent av sine totale inntekter. De private sykehusene og institusjonene uten oppdragsdokument hadde 76 prosent av inntektene fra offentlige RHF og HF i gjennomsnitt 

Det er grunn til å tro at fritt behandlingsvalg vil medføre at private helseinstitusjoner vil behandle flere pasienter. Hvor stor endringen blir, og hvor mye den offentlige finansieringen av private helsetjenester utvikler seg, får vi ikke svar på før ordningen har virket en stund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse