fbpx Stortinget sier ja til fosterreduksjon Hopp til hovedinnhold

Stortinget sier ja til fosterreduksjon

Bilde fra en operasjonssal hvor en kvinner får utført abort

KrF og Sp fikk ikke støtte for at fosterredusjon av friske fostre skal forbys i Norge.

Sp og KrF mener dagens lovverk om svangerskapsavbrudd ikke gir grunnlag for å godkjenne en praksis med fosterreduksjon. Fosterreduksjon innebærer at kvinner som er gravide med friske tvillinger, kan få gjennomført abort på ett av fostrene. De to partiene ønsket derfor at det i en forskrift til abortloven skal stadfestes at fosterreduksjon ikke skal være tilatt i Norge.

Etisk vanskelig

I dag diskuterte Stortinget Sp og KrF sitt forslag.

Selv om flertallet i Stortinget innrømmer at dette er et etisk vanskelig område, fikk ikke KrF og Sp flertall for sitt forslag. Det betyr at Justisdepartementets vurdering fra 2016 fremdeles gjelder: For fosterreduksjon av friske fostre frem til 12. uke, gjelder kvinnens rett til selvbestemt abort. Etter 12. uke må den gravide søke en abortnemnd om svangerskapsavbrudd. 

55 fosterreduksjoner

Ifølge medlem av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H), er det gjennomført 55 fosterreduskjoner de siste 16 årene.

- Så vidt vi kjenner til har det ikke blitt gjort fosterreduksjoner før 12. svangerskapsuke av friske fostre, sa hun fra Stortingets talerstol.

Hun sa videre at flertallet er fornøyd med at disse inngrepene skal samles ved ett sykehus - St.Olavs hospital i Trondheim.

- Det sikrer mulighet for forskning og ensrettettet informasjon til de kvinnene som står oppe i vanskelige valg, sa hun.

Bakgrunn

Da abortloven ble vedtatt, var det ikke medisinsk sett mulig for en kvinne å velge hvor mange barn hun ville bære frem. I dag er det teknisk mulig å avslutte ett av flere samtidige svangerskap ved såkalt fosterreduksjon, men et slikt inngrep er ikke særskilt regulert i abortloven eller omtalt i lovens forarbeider.

Dette uavklarte tolkningsspørsmålet førte til usikkerhet ved landets sykehus om hvordan loven skal forstås. I 2010 fikk Helsedirektoratet en henvendelse fra Oslo universitetssykehus som mente det var behov for retningslinjer for abortnemndenes behandling av begjæring om fosterreduksjon ved friske fostre. På bakgrunn av denne henvendelsen innhentet direktoratet en vurdering fra fagmiljøene.

Direktoratet ba samme år Helse- og omsorgsdepartementet om å avklare om abortloven tillater å abortere ett av flere friske fostre.

Helse- og omsorgskomiteen sier at saken ble liggende på vent i flere år, og det var først i april 2014 at departementet ba Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av saken.

Lovavdelingen kom frem til at den åpner for fosterreduksjon av friske fostre. Frem til 12. uke gjelder kvinnens rett til selvbestemt abort, etter 12. uke må hun søke en abortnemnd om svangerskapsavbrudd. 

LES OGSÅ:

Abort - En ny debatt i en ny tid?

Får angst og depresjon etter abort

Kvinners erfaringer med abortnemnder ved sene svangerskapsavbrudd

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse