fbpx Bent Høie bekymret for rettsvernet til psykiatriske pasienter Hopp til hovedinnhold

Bent Høie bekymret for rettsvernet til psykiatriske pasienter

Tom seng med belter

- Ut fra det jeg har lest i VG og i lys av helseministerens kommentarer, er dette alvorlig, sier Kurt Lyngved. Leder for NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Kontrollkommisjonene ble i sin tid opprettet for at rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter skulle sikres. VG avslører imidlertid at de i hundrevis av tilfeller ikke har gjort jobben sin.

Logger avisen har gått igjennom viser hundrevis av ulovlige beltelegginger. I tillegg har de funnet 640 saker som forskere og jurister mener er ulovlige eller sterkt problematiske.

Alvorlig

Kurt Lyngved er leder for NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Han er tydelig på at det må ordnes opp i kontrollkommisjonenes praksis så raskt som mulig.

- Ut fra det jeg har lest i VG og i lys av helseministeren kommentarer, er dette alvorlig. Selv om tvang noen ganger er nødvendig, er det et stort potensiale for å redusere tvangsbruken, sier han og legger til:

- Når det er sagt er det forhåpentligvis slik at ingen bruker tvang lettvint. Men med de store variasjoner relatert til tvangsbruk, må potensialet for å endre praksis være relativt stort. Dette avhenger nok av flere faktorer, men endringer av kulturer er nok sentralt, sier Lyngved.

- Det finnes det mange rapporter og forskning på. Når det er sagt er det viktig å legge til at ingen som bruker tvang fordi de synes det er hyggelig.

Tvang kan reduseres

- Ble du overrasket over VGs avsløringer?

- Jeg vet ikke om jeg ble så overrasket. I så fall handler det om omfanget i bruken av tvang i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Men med denne vissheten må vi fokusere enda mer på bruken av tvang i behandlingen. Å redusere bruken av tvang har lenge vært på dagsorden, og vi vet den kan reduseres, sier han.

Lyngved sier til sykepleien.no at det fra medlemmene i faggruppen ikke er kommet opp saker som går på at kontrollkommisjonene ikke gjør jobben sin.

- Men det er alvorlig og bekymringsfullt at det er ulik praksis fra kommisjon til kommisjon innenfor samme del av helsevesenet.

Redusert tvang med 85 prosent

Inntaksposten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har jobbet med holdninger, kultur og struktur for å få ned unødvendig bruk av tvangsmidler.

- Hvis dette er hovedgrunnen til at bruk av mekaniske tvangsmidler ble redusert med over 85 prosent, er det stor sannsynlighet for at slike resultater kan oppnås ved andre psykiatriske avdelinger i Norge. Er det fornuftig at det er opp til den enkelte avdeling å definere riktig bruk av tvang, eller burde vedtak om tvangsmidler få strengere tilgangskriterier i lovverket? skrev klinikksjef Martin C. Velandav i en  fagartikkel som stod på trykk i Sykepleien nr. 5, 2016.

God grunn til bekymring

Helseminister Bent Høie sier til VG at det er all grunn til å være bekymret for rettssikkerheten til tvangsinnlagte psykiatriske pasienter.

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig, sier Høie.

Høie sier videre til VG at han vil beordre Helsedirektoratet til å ta grep om dagens ordning, samt å sørge for at kontrollkommisjonene gjør jobben sin bedre.

– Jeg synes det er ganske skremmende, fordi det nettopp er de som har fått rollen i lovverket til å passe på at dette foregår riktig, sier Høie til VG.

Jeg synes det er ganske skremmende, fordi det nettopp er de som har fått rollen i lovverket til å passe på at dette foregår riktig
Bent Høie til VG

0 Kommentarer

Annonse
Annonse