fbpx – Meld bivirkninger av blod! Hopp til hovedinnhold

– Meld bivirkninger av blod!

Blodprodukter kan gi bivirkninger.

En av de mest fryktede er akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon, som oftest skyldes AB0-uforlikelighet. Fører til ødeleggelse av røde blodlegemer og kan være dødelig. Oppstår i løpet av sekunder til minutter.

Symptomer: Frysninger/feber, takykardi, press for brystet, hodepine, kvalme, lendesmerter, dyspné. Symptomer kan maskeres av narkose og hemoglobinuri eller blodtrykksfall kan være første symptom.

Forsinket hemolytisk transfusjonsreaksjon kan komme dager etter transfusjon. Skyldes transfusjon av røde blodlegemer som har andre typer antistoff enn AB0. Pasientene kan få fallende hemoglobin, feber og bli ikterisk.

Symptomer: Fallende hemoglobin, temperaturstigning og ikterus.

I tillegg kan det oppstå andre bivirkninger som akutt febril non-hemolytisk transfusjonsreaksjon, allergiske og sjeldne, men potensielt alvorlige komplikasjoner som posttransfusjonspurpura, transfusjonsassosiert «transplantat-mot-vert-reaksjon», TRALI (lungeskade), TACO (overbelastning av kretsløpet på grunn av transfusjon), overføring av smitte og sepsis.

Ifølge Tine Torsvik Steinsvåg i Hemovigilans har den som transfunderer plikt til å melde fra til blodbanken om bivirkninger. Det kan være sykepleier eller lege, og det kan være nyttig at lege er med og kvalitetssikrer meldingen.

Hun er opptatt av at sykepleiere kjenner til og overvåker pasienter for mulige bivirkninger av transfusjoner.

– Ikke minst er det viktig at sykepleiere informerer pasientene om muligheten for bivirkninger og at dette er noe de må melde fra om, sier hun.

– Også om bivirkningene kommer en tid etter transfusjonen.

Kilde: Håndbok i transfusjonsmedisin

Les også: -  Feil blod kan være fatalt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse