Sykepleien 3/2016

2016; 104 (3)

Egne sykepleiere i Oslo og Drammen fanger opp pasienter som brekker lett.