fbpx Mindfulness i stedet for piller Hopp til hovedinnhold
Depresjon:

Mindfulness i stedet for piller

bildet viser deprimert kvinne som ikke vil ta medisin

En spesiell type mindfulness forhindrer tilbakefall av depresjon like godt som antidepressiv medisin. Det viser en studie publisert i Lancet online.

Tidligere har en systematisk gjennomgang og meta-analyse av seks studier vist at mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) gir en signifikant reduksjon i tilbakevendende depresjon. Nå har en britisk studie vist at det også gir lik effekt og kostnad som å fortsette med antidepressiva over lang tid.

Minst tre tilfeller

Forskerne randomiserte 424 pasienter til enten å få medisiner eller MBCT i to år. Pasientene ble rekruttert fra fastlegene og hadde alle en historie med minst tre tilfeller av tilbakevendende alvorlig depresjon. MBCT-gruppen fikk gradvis seponere medisinene de stod på fra før.

Behandlingen

MBCT er en psykososial intervensjon for å lære mennesker med tilbakevendende depresjon noen verktøy de kan bruke for å holde seg friske over tid. Den er basert på manualer og foregår som gruppeundervisning med blant annet øvelser både under sesjonen og hjemme.

Metoden er utviklet fra mindfulness-basert stress-reduksjon og intensjonen er å gjøre mennesker i stand til å bli mer klar over sine kroppslige fornemmelser, tanker og følelser assosiert med de tilbakevendende depressive episodene. Målet er å kunne forholde seg konstruktivt til disse erfaringene.

Møter og oppfriskning

Hver gruppe samlet seg åtte ganger, en gang i uken, med 2,25 timer hver gang. Deretter ble det holdt fire oppfriskingsmøter hver tredje måned.

Funn

Forskere fra universitetene i Oxford, Plymouth, Bristol, Cambridge og Exeter samt King’s College London har samarbeidet om studien. De målte blant annet antall tilbakevendende tilfeller, livskvalitet og kostnader. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell mellom gruppene på disse parametrene. Gruppene hadde også lik forekomst av bivirkninger, men ingen av disse viste en klar sammenheng med intervensjonene. Fem bivirkninger ble rapportert, inkludert to dødsfall, et i hver gruppe.

Alternativ

Forskerne mener studien viser at MBCT er et alternativ til langtidsbehandling med antidepressiva. Hos pasienter som rapporterer å ha blitt misbrukt som barn, kan MBCT vise seg å gi større nytte enn medikamenter, hevder de.

Les hele studien her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse