fbpx Færre trykksår med spesialsenger Hopp til hovedinnhold

Færre trykksår med spesialsenger

Bildet viser intensivsykepleier Grethe Teigen som steller en pasient i spesialseng.
Intensivsykepleier Grethe Teigen ser at sengene blant annet gjør det enklere å snu pasienten i sengen. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Pasienter ved intensivavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus får sjelden trykksår. 

Én av fem pasienter ved sykehus får trykksår, viser en europeisk studie. Blant intensivpasienter kan trykksår forekomme enda oftere. 
 

Stor forskjell

 
– Flere av våre pasienter er lagt i søvn og beveger seg ikke selv. Da øker risikoen for trykksår. Etter at vi fikk spesialsenger for fire år siden, får pasientene svært sjelden trykksår, sier seksjonsleder Siril Sagstad ved Intensivmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus.
Intensivsykepleierne som jobber ute med pasientene, merker stor forskjell fra før sengene ble tatt i bruk. 

 

Stol

– Spesialsenger gir bedre muligheter for å mobilisere pasienten i sengen. Vi kan gjøre sengen om til en stol og den kan brukes til trening av pasient, sier intensivsykepleier Grethe Teigen ved samme seksjon.
Hun understreker samtidig at mobilisering i seng ikke erstatter mobilisering ut av seng.

 

Snuhjelp og trykkavlastning

Alle de ti sengeenhetene ved avdelingen er utstyrt med en spesialseng. Det vil si at de fleste pasientene på avdelingen ligger i en slik. Sengen skiller seg fra en vanlig sykehusseng på flere måter. 
– Sengen har funksjoner som gjør at det er lettere å snu pasienten i sengen. Snuingen kan begynne uten at de ansatte bruker muskelkraft. Madrassen i sengen er fylt med luft i ulike kanaler som hele tiden justeres for trykkavlastning og hardheten i madrassen kan også reguleres, sier Sagstad.
Gode rutiner for å unngå at trykksår oppstår har alltid vært viktig ved avdelingen. I kombinasjon med bruk av spesialsenger, har dette gjort at pasienter her svært sjelden får trykksår.

 

Forebygge

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har som mål å redusere forekomsten av trykksår, og mener at 95 prosent av tilfellene kan forebygges, blant annet ved hjelp av utstyr som fordeler trykket under pasienten.
Utover å redusere forekomsten av trykksår, letter spesialsengene hverdagen både til de ansatte og pasienter på en annen måte. Tidligere måtte pasientene her bli heist opp i et seil for å bli veid, men dette slipper de nå. Sengen kan veie pasienter mens de ligger i den. 
– Det gjør at vi veier pasientene oftere og har mulighet til å følge bedre med på utviklingen deres, sier Sagstad.
Selv om sengen er stor og tyngre enn andre senger, er den enklere å flytte fordi den har en egen motor. 
– Spesialsengene har også den fordelen at det er lettere å vende pasienter i sengen, forflytte dem og veie dem, sier Teigen.

 

OUS

Også Oslo universitetssykehus har et sterkt fokus på å forebygge trykksår. Postoperativ avdeling og Intensivavdelingen ved OUS opplever å ha lite behandlingskrevende trykksårproblematikk, sett i lys av at mange av pasientene har en kritisk helsetilstand og lang liggetid på sykehuset. OUS bruker ulike spesialsenger ved intensivseksjonene. 
 

Madrass

– Det er ikke nødvendigvis sengene i seg selv om har en trykksårforebyggende funksjon, men hva slags type madrass vi putter i sengene. I tillegg er det viktig med gode rutiner for blant annet mobilisering, hyppig snuing, optimal leiring, stell, observasjoner av hudstatus og ernæring, sier Gunnar Morten Grømer, assisterende avdelingsleder ved Intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus.
Grømer har registrert at pasienter som kommer fra intensivavdelinger i utlandet har høyere forekomst av trykksår enn hva som er vanlig ved intensivseksjonene ved OUS.

Sengen har funksjoner som gjør at det er lettere å snu pasienten i sengen.

Siril Sagstad