fbpx Prosjekt mannlig helsesøster Hopp til hovedinnhold

Prosjekt mannlig helsesøster

Aleksander Foss

Aleksander Foss kom ikke inn på helsesøsterutdanningen. Da koplet han inn bystyret i Trondheim.

Aleksander Foss er 31 år og har vært sykepleier i ni av dem. Nå jobber han på hjertemedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim.
– Men jeg har alltid hatt en interesse for folkehelsearbeid innen fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Jeg har også hospitert ved helsestasjonen og helsestasjon for ungdom i Melhus kommune og vært på jobbintervju til helsesøsterstillinger i to andre kommuner, Rissa og Frøya, forteller han.
Derfor søkte han helsesøsterutdanningen i år, men kom ikke inn. Han står på 56. plass på venteliste til det populære studiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Foss får full uttelling for yrkeserfaring, men har for dårlige karakterer fra bachelor i sykepleie.
 

Ideell basis

– På ideell basis har jeg satt i gang et samarbeid med kommuneoverlege Betty Pettersen, opplyser Foss.
De har formulert en prosjektbeskrivelse som skal behandles i bystyret i løpet av høsten. Bystyret skal be rådmannen utrede muligheten for et prosjekt i to år med sikte på å øke rekrutteringen av menn til helsesøstertjenesten. Målet er to ekstra plasser for menn til neste år og ytterligere to plasser året etter. 
– En lur måte å omgå køen på?
– Håpet er å få jobbe som helsesøster, men hovedpoenget for meg er at det kommer inn flere menn i det kvinnedominerte helsesøsteryrket.
 

Ringvirkninger

Til sammen jobber det bare fire mannlige helsesøstre i landet i dag.
– Så hvis bystyret går for prosjektet, og du ikke blir en av de to som kommer inn, er du likevel fornøyd?
– Jada. Med fler menn i tjenesten vil man kunne nå ut bredere og jeg tror for eksempel det vil bli lettere for unge gutter å snakke om pubertet og for fedre å delta på barselgrupper hvis de møter en mannlig helsesøster.
Etter at Adresseavisen hadde et intervju med Aleksander Foss om saken, har han fått en henvendelse fra en mannlig sykepleier som godt kan tenke seg å gå helsesøsterutdanningen gjennom prosjektet.
 

Landsgruppa er negative

Foss har også vært i kontakt med den lokale helsesøstergruppa til Norsk Sykepleierforbund (NSF).
– De var positive, sier han.
Gruppa i Sør-Trøndelag sendte på eget initiativ over en forespørsel om samarbeid til ledelsen sentralt. Der var det ikke mye støtte å hente.
– Vi ønsker også flere menn inn i yrket, men jeg synes det blir litt søkt å lage et prosjekt for å kvotere seg forbi køen av bedre kvalifiserte søkere, sier leder for landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Sofie Waldum.
 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse