fbpx - Ikke store avvik Hopp til hovedinnhold

- Ikke store avvik

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen kan ta et semester i Australia.

- Det er forskjeller i utdanningen, men store avvik vil jeg ikke kalle det, sier instituttleder Sissel Tollefsen.

Marita Seilskjær tok sykepleierutdanning ved Universitetet i Qeensland i Australia (QUT). Hun får ikke norsk autorisasjon. Samtidig kan sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen ta ett semester av sin utdanning ved samme universitet uten problem.

LES: Uforståelig avslag


Samarbeid siden 2000

- Hvorfor har Høgskolen i Bergen (HiB) valgt Australia som et utvekslingsland for studenter som tar sykepleierutdanning?

- I 1999 ble det tatt opp flere studenter enn vi hadde praksisplass til ved våre helseforetak. Vi tok derfor kontakt med blant annet QUT for å finne frem til en mulig måte å løse denne utfordringen, sier instituttleder for sykepleiefag ved HiB, Sissel Tollefsen.

Det australske universitetet la forholdene tilrette med et innhold som ivaretok kravene i rammeplanen.

- Vi har samarbeidet tett siden det første kullet reiste ut i 2000/2001, sier Tollefsen.


Ett semester

- Hvor stor del av utdanningen kan de ta i Australia, og hvilke fag?

- I dag tar de ett semester – enten 3. eller 4. semester, sier Tollefsen.

Det betyr at fokus er akuttsykepleie og medisinsk eller kirurgisk praksis.

- Det er litt avhengig av hvilken praksis studentene har hatt i Norge før de reiser. Teori og praksis henger da nøye sammen, sier Tollefsen.

- Hvordan har dere kvalitetssikret at utdanningen holder samme standard som den norske?

- Vi har jevnlige møter og kontinuerlig kontakt med både ansvarlig instans og ansvarlige lærere, fasilitatorer og praksisfelt. I tillegg har QUT lagt inn ekstra praksis for å sikre at våre studenter får korrekt antall uker/timer i praksis etter rammeplanens krav, sier hun.


Ikke store avvik

- Ut ifra det dere vet om sykepleierutdanningen i Australia, har den store avvik i forhold til norsk sykepleierutdanning?

- Det har vært store forskjeller på utdanningene i Australia, men nå har de også fått et organ som likner vår NOKUT og jobber mer og mer målrettet mot felles rammer, sier hun.

Tollefsen sier at det er noen forskjeller fra norske krav.

- Men store avvik vil vi ikke kalle det. Blant annet setter ikke sykepleiere perifere venekateter, - men det lærer de i Norge enten før de reiser eller etter at de er kommet hjem, sier hun.

De australske sykehusene har også en litt annen inndeling enn i Norge.

- De har ikke så tydelige kirurgiske og medisinske avdelinger, men har et mer "organ fokus". Likevel styres praksistildelingen slik at studentene får det fokus de trenger, sier hun.


Mest sykehus

Australske sykepleirstudenter har i hovedsak all sin praksis i sykehus.

- Men det skjer en gradvis endring. Vi ser nå at det tilbys både sykehjem og psykisk helsearbeid som praksisfelt, sier Tollefsen.  

Oppfølgingen av studentene i praksis er noe annerledes enn i Norge. Australske studenter har ikke kontaktsykepleier på samme måte som i Norge.

- De får tildelt en sykepleier fra vakt til vakt. I tilegg har de en fasilitator som er tilstede i praksis og har ansvar for om lag åtte studenter. Fasilitator er ansatt av universitet, men jobber på sykehuset. Om det oppstår fare for ikke bestått praksis, følges studenten tettere av fasilitator fra universitetet, sier hun.


God oppfølging og evaluering

Tollefsen sier HiB opplever at systemet for evaluering av utvikling er meget systematisk og kvalitetssikret.

- I teoriundervisning opplever vi også at studentene belønnes for jevnt arbeid og får karakter på jevn innsats og innlevering av oppgaver. Ikke bare på eksamen mot slutten av faget, sier Tollefsen.

- Vi har skrevet om tre norske studenter med identisk sykepleierutdanning ifra QUT. To av dem får autorisasjon, mens en ikke får. Hva tenker dere om det?

- Her tenker vi at SAK har en utfordring og det kan synes noe tilfeldig at saksbehandlere opplever en utdanning så forskjellig. Vi har på HiB hatt lang erfaring med sykepleiere utdannet utenfor EU som søker autorisasjon og har opp gjennom tidene sett en del forskjellsbehandling av søkere fra samme universitet/høgskole og land, sier Tollefsen.

LES: Uforståelig avslag

LES: Bortkastet utdanning