fbpx Engler i hvitt? Hopp til hovedinnhold

Engler i hvitt?

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.

Den viktigste grunnen til at sykepleiere velger dette yrket, er ønsket om å hjelpe andre. Men motivasjonen for å hjelpe andre er ikke like framtredende når sykepleierne møter virkeligheten i det daglige arbeidet.

En ny studie « Nursing students' prosocial motivation: does it predict professional commitment and involvement in the job?» viser at ønsket om å hjelpe andre ikke gjør sykepleierne mer engasjert i jobben.

Kjersti Nesje, som står bak undersøkelsen, mener at studien utfordrer myten om sykepleieren som en engel i hvitt. Hun mener det er et innlegg mot forestillingen om at du må være en spesielt omsorgsfull person for å kunne trives som sykepleier. 

 

Undervurderer utdanningen

– Den tradisjonelle forestillingen om sykepleiere som engler i hvitt, som ofrer litt av seg selv for å hjelpe andre, undervurderer betydningen av utdanningen, da den sier at det å være omsorgsfull er en egenskap en allerede har og som ikke kan læres, sier Nesje, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus til hioa.no.

Det som undervurderes er ifølge Nesje den medisinske og tekniske fagkunnskapen, kompetansen som læres gjennom sykepleiestudiet og utviklingen av praktiske ferdigheter.

I studien brukte hun databasen StudData og så på sykepleieres motivasjon i tredje studieår for så å sammenligne hva de har oppgitt når de har vært i yrket i tre år.

 

Slitasje og stress

– Jeg ble overrasket over å finne at motivasjonen for å hjelpe andre - det vi kaller prososial motivasjon - ikke er knyttet til hvordan sykepleierne opplever sitt daglige arbeid, sier hun, og påpeker hvilke negative effekter det kan få for den enkelte dersom engasjementet uteblir.

Nesje viser til tidligere forskning på jobbengasjement som viser at lite engasjement blant annet kan gjøre sykepleierne mer disponert for slitasje.

– Det å jobbe i såkalte hjelpeyrker kan utløse utbrenthet og opplevelse av stress. Dermed er sannsynligheten større for å bli sykmeldt, sier hun.

 

Blir i jobben

Likevel blir mange sykepleiere værende i yrket.

Studien viser at sykepleiernes hjelpe-motivasjon henger sammen med tilhørighet til profesjonen.

– Det er ikke overraskende siden det å hjelpe og vise omsorg er sentrale verdier i profesjonen, sier hun.

Nesje viser til annen forskning som sier at profesjonstilhørighet øker sannsynligheten for at personen blir værende i yrket.

– Med tanke på samfunnets økte behov for helsepersonell, er dette viktig kunnskap, sier hun. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil mangle bortimot 30 000 sykepleiere i 2035.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse