fbpx Arbeidsministeren provoserer Hopp til hovedinnhold

Arbeidsministeren provoserer

Større adgang for arbeidsgiver til å pålegge overtidsarbeid. Flere midlertidige ansettelser og nye regler for aldersgrenser. Arbeidsgiverne jubler. Unio-leder Anders Folkestad lover kamp.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) la i dag fram en rekke forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Endringsforslagene vil bli sendt ut på høring før sommeren med tre måneders høringsfrist.

Arbeidsgiverne, med NHO i spissen, jubler.

– Våre medlemsbedrifter har ventet lenge på en modernisering av arbeidsmiljøloven. Vi setter stor pris på at det kommer nå, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

– Når det nå varsles enklere adgang til å tilsette midlertidig i tillegg til at det skal bli enklere å tilpasse arbeidstid til lokale og individuelle behov, viser det at regjeringen har lyttet til våre forslag. Det er vi glad for, sier sjefen for arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen, til vg.no.

Spekter: – Positivt, men skulle vært mer på arbeidstid

 

Verre enn fryktet

Forslagene er verre enn forventet mener arbeidstakerorganisasjonene. Unio-leder Anders Folkestad mener regjeringens forslag til midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å få fast jobb i framtida.

– Det betyr i praksis at det innføres ni eller 12 måneders prøvetid for alle ansettelser, sier Folkestad om Erikssons forlag om at det gis en generell adgang til midlertidige ansettelser inntil 9-12 måneder.

I dag er hovedregelen fast ansettelse. I framtida risikerer arbeidstakere en hverdag hvor de blir midlertidig ansatt, så kanskje fast ansatt etterhvert. Folkestad mener regjeringen med dette forslaget angriper en av hjørnestenene i norsk arbeidsliv.

Også YS reagerer sterkt på arbeidsministerens forslag.

– De fleste forslagene er unødvendige, provoserende og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.

 

Utvidet adgang til overtid

Arbeidsministeren foreslår videre utvidet adgang til overtidsarbeid og søndagsjobbing,

– Arbeidslivet krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv, sa arbeidsministeren da han presenterte forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven.

Blant forslagene er:

Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned.

Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned

Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer.

Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer.

Gjennomsnittet for perioden (maks et år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre).

 

Nye aldersgrenser

Videre foreslås det endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser. Følgende tre forslag vil bli sendt på høring:

Forslag 1: Heve 70-årsgrensen til 72 år samtidig med at adgangen til lavere bedriftsintern avgangsalder fjernes. Det gir en felles aldersgrense for alle på 72 år.

Forslag 2 og 3: Heve 70-årsgrensen til 72 eller 75 år, samt videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder og samtidig. En mulig begrensning kan være en nedre grense på 70 år eller krav til tariffavtale om lavere bedriftsintern aldersgrense.

 

Ny linje

Fram til i dag har det eksistert et trepartssamarbeid mellom regjeringen, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene, hvor regjeringen tar med partene i arbeidslivet i drøftelser før forlag til reformer blir offentliggjort.

– Tidligere ble vi trukket med og invitert til å komme med innspill før statsråden fremmet viktige endringer og la ting ut på høring. Nå er vi blitt til en høringsinstans. Eriksson har formelt sitt på det tørre, men det er et betydelig linjeskifte, sier Unio-lederen.

Han tror ikke det er et tilfeldig valgt tidspunkt å varsle om en så stor endring i norsk arbeidsliv. Det er like etter et tariffoppgjør og like før sommerferien.

Les:  Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven

 

Samtidig opplyste arbeidsminister Robert Eriksson under pressekonferansen at regjeringen før sommeren vil nedsette det lovede Arbeidstidsutvalget.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse