fbpx Slutt på henvisning Hopp til hovedinnhold

Slutt på henvisning

Fastleger skal ikke henvise kvinner til abort.

- Det er derfor ikke lenger noe å reservere seg mot, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren sa på en pressekonferanse onsdag at det ikke er mulig å reservere seg mot å sette inn spiral, forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning.

Den nye løsningen vil heller ikke føre til noen endringer  i abortloven.


Må følge med

Eli Gunhild By er glad for at helseministere snudde i saken.

- Men nå må vi passe på at dette ikke bare blir ordspill, sier hun.

By peker blant annet på at de legene som ønsket å reservere seg, fremdeles er der ute.

- Det viktigste for NSF er at kvinner som vurderer abort blir møtt med respekt og verdighet, sier hun.

En måte å sikre det på mener hun er å løfte helsesøstertjenesten og jordmødrene.

- Kvinner som vurderer abort trenger råd og veiledning. Helsesøstre og jordmødre kan være gode samtalepartnere, sier By.

 

Kommunenes ansvar

- Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil bli tydeliggjort, sier Høie.

Det vil også bli presisert hvilken oppgavefordeling fastleger med felleslister kan ha.

Leder i KrF, Knut Arild Hareide, la frem den nye løsningen sammen med helseministeren og sier han er fornøyd.

- Med denne løsningen ivaretar vi kvinner som ønsker abort og legers samvittighetsfrihet, sier Hareide.


Skal informere  

Alle fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort.

- Kvinnen skal få undersøkelsene og informasjonen hun trenger. Hun skal få veiledning og praktisk hjelp til å fremme begjæring om svangerskapsavbrudd overfor sykehus eller nemnd, sier Høie.

Høie foreslår også å opprette et grønt telefonnummer for kvinner som ønsker råd og veiledning om abort.

- Tjenesten skal kunne sette kvinnen over til aktuelle sykehus eller rådgivningstjeneste dersom hun ønsker det, sier han.

Eli Gunhild By er enig med helseministeren i at grønt nummer er en god idè. Men det alene er ikke nok, mener NSFs forbundsleder.

- Norge er blitt flerkulturelt og vi har mange innbyggere som ikke snakker godt norsk. Å få rådgivning på telefon, er ikke nødvendigvis en god løsning. Vi må sikre at de som står svakest i samfunnet også får god hjelp, sier hun.

 


Tilsyn i 2016

Helseministeren sa på pressekonferansen at ingen kvinner som vurderer abort skal bli møtt med moralsk indignasjon av sin fastlege.

- Vi har bedt helsetilsynet om å gjøre tilsyn ved fastlegekontor og hvordan de håndterer kvinner som ønsker abort, sier han.

Tilsynet er ment å gjennomføres i 2016.


Gå rett til sykehuset

Kvinner som ønsker det skal kunne oppsøke sykehuset direkte for å få utført abort. En ordning som også gjelder i dag.

Regjeringen og KrF skal opprette et utvalg som skal utrede hvordan retten til tanke, religions- og samvittighetsfrihet best kan ivaretas under utøvelsen av arbeidsoppgaver i det norske arbeidsliv generelt.

Forslaget til løsning blir sendt på høring i juni med høringsfrist 15. september. Departementet tar sikte på iverksettelse 1. januar 2015.

Her kan du lese skissen til høringsnotatet.

 

 

 

LES:  Reservasjonsretten "avblåst"

LES:  Norge kan bli strengest i Norden

LES:  Vil ha omkamp om reservasjon