fbpx Anbefaler hjemmebesøk av jordmor Hopp til hovedinnhold

Anbefaler hjemmebesøk av jordmor

Alle nybakte foreldre skal få besøk av jordmor første eller andre døgn etter hjemreise fra sykehus. Det foreslår Helsedirektoratet i en ny retningslinje.

I dag er gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter fødsel rundt to døgn for friske kvinner med normalfødsel. Den stadig reduserte liggetida er bakgrunnen for at  Helsedirektoratet nå legger fram nye retningslinjer for barselomsorgen. Helsedirektoratet anbefaler blant annet at alle foreldre skal få besøk av jordmor første eller andre døgn etter hjemreise fra sykehus. I tillegg ønsker Helsedirektoratet at alle nyfødte skal få hjemmebesøk av helsesøster 7 til 10 dager etter fødsel.

– Forslaget innebærer større involvering av helsepersonell enn det som faktisk gjøres i dag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Det blir født rundt 60 000 barn i året, og Helsedirektoratet anslår at kostnadene ved å følge anbefalingen om et hjemmebesøk av jordmor vil bli i underkant av 30 millioner kroner.

 

Trenger ekstra ressurser

Leder i NSF Landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, er glad for den nye retningslinjen, men mener det må øremerkes midler til flere jordmødre og helsesøstre.

– Faktum er at mange kommuner prioriterer bort hjemmebesøk fra helsesøster som følge av knappe ressurser. Og mange kommuner mangler i dag jordmødre. Uten en betydelig styrking av tjenesten blir denne anbefalingen kun gode intensjoner, frykter Ersvik.

Videre må elektronisk kommunikasjon mellom sykehus og helsestasjon være på plass. Ellers er Ersvik redd det kan ta dager eller uker før helsestasjonen vet at en fødsel har skjedd og at mor og barn er sendt hjem.

 

Anbefalingene i den nye retningslinjen:

Sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov.

For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet/lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første – andre døgn etter hjemreisen.

For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.

For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel/hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen.

Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte. Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen.

Det anbefales at fødsels- og barselomsorgen tilrettelegger tilbudet slik at kvinnen har mulighet til å være mest mulig uforstyrret sammen med barnet de først dagene etter fødselen.

Det foreslås at en kvinne som ønsker å amme, enten får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk, eller at føde-/barselavdelingen ved utskriving har forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp ved hjemmebesøk og konsultasjon på helsestasjon

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse