fbpx Stor variasjon i akutte sykehusinnleggelser Hopp til hovedinnhold

Stor variasjon i akutte sykehusinnleggelser

VET LITE: En kunnskapsoppsummering viste at det på verdensbases bare fantes 11 studier på tema om akuttinnleggelser fra sykehjem som holdt god nok kvalitet. (foto: Jørgen Barth)

Til enhver tid ligger 17 sykehjemsbeboere fra Bergen kommune på sykehus.

- Det betyr at det til enhver tid er 17 tomme sykehjemssenger, sier Birgitte Graverholt som nylig disputerte på akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem. 

Birgitte Graverholt har i sin doktorgrad sett på akuttinnleggelser fra sykehjem i Bergen. Funnene viser at det er rom for forbedring gjennom kunnskapsbaserte retningslinjer.

Doktorgraden avdekket at sykehjemmet med flest innleggelser, la inn sine beboere ni ganger så ofte som det sykehjemmet som la inn færrest beboere.

- Det tyder det på rom for forbedringer, sier hun.


Ulik praksis

Graverholt har kartlagt alle sykehusinnleggelser fra alle sykehjem over en toårsperiode i Bergen kommune. Hun har også sett på diagnoser og lengden på sykehusoppholdene. Graverholt kan derfor med sikkerhet si at forskjellene i antall innleggelser fra de forskjellige sykehjem holdt seg konstant.

- Mye tyder derfor på at variasjonen skyldes ulik praksis ved sykehjemmene, sier Graverholt.

I tillegg legger Norge inn pasienter langt hyppigere enn det som er kommet frem i andre internasjonale studier. I sin avhandling fant Graverholt at det til enhver tid i snitt ligger 17 sykehjemspasienter fra Bergen inne på sykehus.

- Det betyr på andre siden at det til enhver tid står 17 sykehjemsplasser ledige.

 

Skaper forvirring

Eldre som havner på sykehjem i Norge, er de sykeste av de syke.

- Det er ikke som i USA at de som har råd kan kjøpe seg plass. Vi vet fra forskning at sykehusopphold er kan være svært uheldig for denne gruppen. I Norge har rundt 80 prosent av eldre på sykehjem demens. Å bli lagt inn på sykehus kan skape ekstra stress, redusert matinntak, liggesår og forvirring, for å nevne noe, sier hun.

- Hvorfor valgte du dette tema for din doktorgrad?

- Det er ett stort område som vi bruker masse ressurser på. Det er mange meninger og myter om hva som skjer, men vi vet lite, sier hun og legger til at oppdraget kom fra Helse-Bergen, Bergen legevakt og tidligere Løvåsen undervisningssykehjem.

 


Mye å spare

Å hindre unødvendige innleggelser mener hun det er mye å spare på.

- Sykehjemmene har kompetanse til å gi et godt behandlingstilbud til langt flere enn i dag, sier Graverholt.

En av grunnene til at det ikke skjer, mener hun skyldes manglende støttesystemer for de ansatte.

- På et sykehjem må man forvente at det oppstår akutte situasjoner, likevel er det ikke planlagt for dette, sier hun.

En sykepleier alene på nattevakt kan synes det der vanskelig å ta beslutninger alene om en beboer skal sendes på sykehus eller ikke.

Graverholt sier at dette ville vært enklere dersom sykehjemmene hadde innført kunnskapsbaserte rutiner og retningslinjer.

- På enkelte sykehjem legges det i noen tilfeller inn fordi systmet ikke ikke tillater noe annet og fordi "det er slik vi pleier å gjøre det her», sier hun.

 

Hva bør gjøres?

Så hvilke konsekvenser bør Graverholt studie resultere i? Hennes studie kartlegger også hva som fører til innleggelse. Fall, infeksjoner og lungebetennelse er store grupper.

- Når det gjelder lungebetennelse, er det ofte på grunn av røntgen og intravenøs behandling at pasienten legges inn på sykehus. Dette kan unngås ved å ha en mobil røntgenbil som kommer til sykehjemmet. I noen tilfeller vil det likevel bli nødvendig med innleggelse, men da er den ikke unødvendig, sier hun.

 

 

Stor sektor, lite forskning

En del av studien er en oversikt over alle studier som er gjort verden over som handler om effekter av tiltak for å redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem.

- Det overrasker meg hvor lite forskning som er gjort på dette tema. Vi fant totalt bare 11 studier som hadde holdt god nok kvalitet. Likevel hadde de svakheter ettersom ingen av studiene var gjort enn en gang, sier hun.

I Norge og mange andre land, er dette et prioritert politisk tema.

- Vi har 42 000 sykehjemsbeboere her i landet. Vi er ett av landene i verden som bruker mest penger på sykehjemstjenesten og vi har god bemanning. Likevel vet vi veldig lite om hva som skjer i sykehjemmene. Vi vet ikke riktig hva det er vi får ut i andre enden, sier hun.

Graverholt nevner også ordninger med geriatriske team som kjører rundt på sykehjem og følger opp pasientene.

- Det er en støtte til både personale og er med på å gi pasientene en ekstra sikkerhet, sier hun.


Ikke imot sykehus

Til slutt er hun opptatt av å understreke at hun ikke er imot at sykehjemsbeboere skal legges inn på sykehus.

-Det er unødvendige innleggelser som må forhindres. Her kan sykepleierne gjøre en viktig innsats dersom de får brukt kompetansen sin bedre, sier hun.

 

Personalia:
Birgitte Graverholt (f. 1974) er intensivsykepleier og har jobbet ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB) siden 2006. Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Doktorgradsarbeidet er gjennomført under hovedveileder professor Trond Riise og biveiledere professor Monica Wammen Nortvedt (HiB) og professor Gro Jamtvedt (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og HiB). Høgskolen i Bergen har finansiert stipendiatstillingen.

Les mer om Birgitte Graverholts disputas.