fbpx Nå er det opp til Arbeidsretten Hopp til hovedinnhold
Arbeidsretten Siste dag:

Nå er det opp til Arbeidsretten

Har det pågått og pågår det fortsatt ulovlige aksjoner knyttet til arbeid utover hver tredje helg? Det er Arbeidsrettens utfordring å svare på.

Etter sju dager i Arbeidsretten ble det i dag satt strek. Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har stevnet hverandre for ulovlige aksjoner og brudd på fredsplikten, knyttet til arbeid hver tredje helg. I dag holdt partene sine avsluttende prosedyrer.

Påstandene var velkjente, Og partene hadde ikke på noen måte nærmet seg hverandre.

– Hvorfor mener vi det har vært og fortsatt pågår aksjoner? innledet Spekters advokat Tarjei Thorkildsen, før han begynte å trekke fram utsagn fra blant annet NSF Ahus sin hjemmeside, Facebook-ytringer, e-poster og møtereferat.

– Ta for eksempel følgende utsagn fra foretakstillitsvalgt ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), Kai Øyvind Brenden, knyttet til administrerende direktørs beslutning om å innføre inntil tre ekstra helgevakter: «Det gjør noe med sykepleiernes lyst til å strekke seg». Det oppleves som press for å nå et mål. Utsagnet har et klart formål, mente Thorkildsen.

Videre viste advokaten til «anbefalinger om å unnlate å inngå gjennomsnittsberegning og redusert hviletid», oppfordringer om i større grad «å sette grenser» og «å se seg om etter annen jobb». Eller å minne medlemmene om at «de kan pådra seg et personlig ansvar ved uforsvarlig helsetjeneste hvis man blir sliten». Offentlige markeringer gjennom blant annet media ble også trukket fram.

– Alt dette er aksjoner rettet mot arbeidsgivers styringsrett. Man kan ha ulike meninger, men det er arbeidsgiver som skal spre vaktene, innen rammen av arbeidsmiljøloven, ifølge Spekters advokat.

 

NSF står bak aksjonene

Hvem står bak?

– I det vesentlige er det NSF ved forbundets tillitsvalgte som står bak den opptreden som til sammen utgjør en aksjon. Men det gjelder også utsagn fra en rekke medlemmer av NSF, svarte Thorkildsen på sitt eget spørsmål.

Formålet var ifølge advokaten helt klart å hindre gjennomføringen av ledelsens beslutning i fjor sommer om inntil tre ekstra helgevakter i året. Han viste til at styret ved sykehuset i fjor høst følte seg presset til å droppe forslaget om ekstra helgevakter.

Pågår det fortsatt aksjoner?

– Når NSF mener å ha en rettighet til arbeid kun hver tredje helg eller sjeldnere, utgjør det en konstant usikkerhet som arbeidsgiver må ta hensyn til i forhold til turnusplanene. Og det er grunn til å frykte sommeravviklingen 2014, sa Thorkildsen.

Advokaten hadde en tilsvarende gjennomgang av det han oppfattet som aksjoner ved Vestre Viken helseforetak.

Har sykepleierne ved Ahus en tariffestet rett til ikke å arbeide oftere enn hver tredje helg? Slik forbundet påstår.

– Absolutt ikke. Og det er merkelig at denne retten nå trekkes fram, 27 år etter at den ifølge NSF skulle vært inngått.

Avslutningsvis mente Spekter at NSF ikke hadde gjort nok for å avverge og stanse aksjonene.

– Tvert imot synes NSF å støtte de tillitsvalgte og medlemmene, sa Thorkildsen.

 

Tørket støv av gammel avtale

– Det er fra motparten gjort et nummer av at NSF ikke har brukt avtalen knyttet til arbeidstidsreduksjonen fra 1987 tidligere. Det var først i forbindelse med stevningen fra Spekter at den dukket opp. Det finnes ikke noe sentralt arkiv hvor dokumenter, lokale avtaler og protokoller fra den tiden er oppbevart, innledet NSFs advokat Magnus Buflod.

Når avtalen nå har dukket opp viser den at det i forbindelse med arbeidstidsforkortelsen ble inngått avtale om omfanget av helgearbeidet, ifølge NSF.

– Arbeidsgivers problem er at denne avtalen aldri er blitt sagt opp. Avtalen består, sa Buflod.

Hva var grunnlaget for avtalen i 1987?

En forutsetning for avtalen mellom NSF og NKS (i dag KS) var at den skulle gi mer effektiv arbeidstid og en reell reduksjon i arbeidstimer.

«Den praktiske gjennomføringen av arbeidstidsreduksjonen avtales i den enkelte virksomhet» heter de i B-rundskrivet. – Det viser at det er snakk om en avtale, konkluderte Buflod.

Avtalen skulle ta hensyn til visse kriterier, som KS formidlet arbeidsgiverne gjennom B-rundskriv.

– Et av kriteriene var «innføring av arbeid hver 3. helg».

Buflod gikk deretter inn på avtalene som ble inngått på Ahus. Avtalen mellom sjefsykepleier og NSFs tillitsvalgt som ble undertegnet i 1987.

– Avtalen som innebar at sykepleiere fikk rett til å få sitt arbeid planlagt med arbeid hver tredje helg er aldri sagt opp. Den signerte avtalen gjelder fortsatt.

Seinere praksis viser at sykehusene har fulgt denne anbefalingen. Spekters egne tall viser at 98,4 prosent av sykepleiere i turnus arbeider hver tredje helg eller sjeldnere.

 – Arbeid hver tredje helg har vært praksis fram til i dag, avsluttet Buflod.

 

Brudd på fredsplikten

Har Ahus brutt fredsplikten? Ja mener NSF.

– Bruddene har skjedd ved at Ahus har brutt tidligere inngåtte avtaler. At det har vært utøvet press på NSFs tillitsvalgte, blant annet ved innføring av flere helgevakter. De tillitsvalgte ble informert om denne beslutningen via Ahus sitt intranett, sa NSFs advokat Oskar Nilsen.

Han trakk også fram ledelsens endring av kompensasjonen for de som hadde inngått skriftlig avtale om arbeid hver annen helg.

– Ahus har ingen rett til å innføre ekstra helgebelastning, ut fra at dette er en del av arbeidsgivers styringsrett, mente Olsen.

Har NSF brutt fredsplikten?

Advokat Magnus Buflod gjentok at NSF ikke kan drive arbeidskamp for noe man allerede har.

Som en del av bevisførselen hadde Spekter samlet rundt 1 500 Facebook-meldinger. Buflod kommenterte de 15 meldingene som finnes i selve stevningen.

Blant disse finnes utsagn som: «Kanskje på tide å vise litt muskler». «Oppfordrer alle til å passe på egen helse og verne om fritiden». «Nå er grensen nådd, dette aksepterer vi ikke og nå skal det merkes.» Uthevelsen er gjort av Spekter.

Snakker vi om arbeidskamp? Er det oppfordring til aksjoner? Eller er det kun meningsytringer?

– Spekter kan ikke vise til at noen av disse utsagnene har medført konsekvenser for driften. Jeg opplever dette som slag i luften. Når sykepleierne aksjonerer. Ja da merkes det, sa Magnus Buflod.

 

 

 

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid. Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse