fbpx Helsefarlig turnus Hopp til hovedinnhold

Helsefarlig turnus

HELSEFARE: Turnusarbeid gir høyere risiko for søvnproblemer, kreft, diabetes, hjertesykdommer og psykiske lidelser. (foto:Colourbox)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) mener arbeidsdager som er lengre enn elleve timer kan medføre alvorlige helseskader. 

I dag la Statens arbeidsmiljøeinstitutt (STAMI) frem en rapport om arbeidstid og helse. Rapporten er en litteraturstudie av forskning gjort etter 2008 på blant annet turnusarbeid. Funnene bekrefter tidligere forskningsresultater.

Rapporten bekrefter at turnusarbeid gir høyere risiko for søvnproblemer, kreft, diabetes, hjertesykdommer og psykiske lidelser. 


Sykepleiere og turnus

I en undersøkelse blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund, svarte 22 prosent at de jobbet todelt turnus. 28 prosent svarte at de jobbet tredelt turnus.

En fagartikkel i Sykepleien nr. 11. 2013, viser blant annet til at det er gjort mange undersøkelser som har vist at slikt arbeid kan være belastende.

Ifølge fagartikkelen er turnus- og nattarbeid forbundet med søvnvansker, tretthet, søvnighet, gastrointestinale lidelser, kardiovaskulære lidelser, brystkreft, metabolske forstyrrelser, psykologiske symptomer samt ubalanse i forholdet mellom jobb og familie.

 

Flere feil

Turnusarbeid og særlig nattarbeid, ser ut til å øke risikoen for feilhandlinger. Turnusarbeid ser i noen undersøkelser ut til å øke sykefraværet og kan øke sannsynligheten for at man slutter i jobben.

Hva vet du om farene ved turnusarbeid? Ta kunnskapstesten.


Arbeidstid og helse

En kort oppsummering av funnene i STAMI-rapporten viser at:

* Søvnforstyrrelser er vanligste konsekvens av endret døgnrytme, og er den enkeltfaktor som har størst betydning for de problemer skiftarbeidere har. Tidlig start på morgenskiftet, og hyppige lange arbeidsuker øker risikoen.

* Ny forskning bekrefter tidligere funn av at lange arbeidsøkter og skiftarbeid, særlig med nattarbeid, kan føre til nedsatt funksjon med påfølgende økt risiko for feilhandlinger.

* Holdepunktene er styrket for at både lang arbeidstid, nattarbeid og roterende skift påvirker sikkerhet og gir økt risiko for skader/ulykker i arbeidslivet.

*Det er fortsatt klare indikasjoner på at det er negative psykiske effekter knyttet både til lange arbeidstider og til nattarbeid. Nyere studier indikerer at risikoen øker ytterligere hvis det ofte arbeides lange uker.

* Det er godt dokumentert at både lange arbeidsøkter og skift- og nattarbeid øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at skift- og nattarbeid øker risikoen for diabetes. Ny forskning tyder på at lange arbeidsøkter også øker risikoen for dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

* Brystkreft er den mest studerte kreftformen, og de fleste studier av nattarbeid og brystkreft viser en økt risiko ved nattarbeid. Nye studier viser økt brystkreftrisiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.