fbpx Ikke glem de pårørende Hopp til hovedinnhold

Ikke glem de pårørende

Var det lett for dine pårørende å få informasjon om deg mens du var innlagt på sykehuset? Ble dine pårørende tatt godt i mot av personalet?

Spørsmålene ble stilt i Kunnskapssenterets landsomfattende undersøkelse «Pasienterfaringer med norske sykehus», og omfatter 12 500 pasienter som har hatt opphold ved sengeposter på somatiske sykehus i 2012.

Generelt går det fram av svarene at pasientene har gode erfaringer med sykehusets behandling av pårørende. Tallene viser imidlertid at hver fjerde (28 prosent) pasient opplevde at det «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» var enkelt for pårørende å få informasjon om pasienten i løpet av sykehusoppholdet. I underkant av hver femte (18 prosent) var ikke fornøyd med hvordan pårørende ble mottatt av personalet på sykehuset.

Pasientene som ikke var fornøyde med hvordan deres pårørende ble tatt i mot under oppholdet eller var misfornøyde med den informasjonen pårørende fikk under oppholdet, ble bedt om å komme med forslag til forbedringer.

 

Bedre informasjon

Pasientene ønsker generelt at deres pårørende blir inkludert under selve oppholdet på sykehuset. En pasient skriver for eksempel følgende: «Bedre oversikt over når tid diverse prøver, undersøkelser, behandling skal skje, så pasient og pårørende skal få svar. Det skaper usikkerhet og frustrasjon når ingen vet».

Kommentarene om pårørende omhandler også informasjon om selve innleggelsen, mer spesifikt at sykehuset skal varsle pårørende om at pasienten er innlagt: «Bedre varsling til pårørende ved ankomst sykehuset. Pasienten var savnet i flere timer da han dro til sykehuset med ambulanse. Etter to timer på sykehuset ble pårørende varslet. Legene stolte på at pasienten selv varslet».

 

Praktisk bistand

En rekke kommentarer omhandlet også praktisk bistand til pårørende under pasientens opphold ved sykehuset.

Flere ønsket det skulle være mulig for pasienten å få mat og overnatting. I tillegg ønsket flere pasienter at deres pårørende skulle få tilrettelagt forholdene for å besøke pasientene, eksempelvis i form av gratis parkering.

 – Disse kommentarene viser at det kan være relativt enkle, små grep som gjør at pasientene blir mer tilfredse med hvordan pårørende blir møtt av personalet på sykehuset, konkluderer Kunnskapssenteret.

 

Les: Må ta ansvaret selv

Les: Etterlyser mer oppmerksomhet

Les: Hva er resultatet av prøven?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse