fbpx – Har fått nok Hopp til hovedinnhold

– Har fått nok

Sykepleier Mari Ohnstad vil ikke lenger ha ansvaret det innebærer å være praksisveileder ved nyfødt intensiv på Rikshospitalet.

Verken Ohnstad eller kollegaen i tilsvarende stilling ønsker å fortsette som praksisveiledere når engasjementet nå går ut i august. Ohnstad har tidligere varslet både sykehusledelsen og fylkeslegen om det hun og kolleger mener er uforsvarlige forhold.

LES OGSÅ:

Gruer seg til sommeren på nyfødtintensiv

- Ikke bekymret for intensivbarna i sommer

– Det har gått for langt, jeg ønsker ikke å ha et slikt ansvar når det ikke er mulighet for å gi god nok opplæring før sykepleiere blir satt på svært syke pasienter, sier Ohnstad.

Hun beskriver en presset arbeidshverdag og opplever at de faste må ta unna altfor mye, fordi det ikke er tid til å lære opp nye.

– Samtidig blir nye sykepleiere satt på krevende pasienter for tidlig, sier hun.


To barn

– Før jeg gikk i ferie hadde jeg på en vakt ansvar for to barn i den kategorien hvor det er beregnet 1 til 1. Den ene var et for tidlig født barn på 700 gram som måtte respiratorbehandles. Barnet hadde behov for kontinuerlig observasjon og overvåking, nøyaktig væskeregnskap og hyppig behov for å fjerne slim, slik at barnet hadde frie luftveier. I tillegg kom stell og diverse medisiner som må administreres nøyaktig, forteller Mari Ohnstad.

Samtidig med dette barnet, hadde hun alene ansvar for en helt nyfødt baby med uavklart hjertefeil.

– Foreldrene her hadde behov for støtte og veiledning, samt at barnet trengte støtte under diverse utredningsprosedyrer, kontinuerlig observasjon og overvåking, stell og medisiner. Selv for en erfaren sykepleier er det fort gjort å overse og gå glipp av viktige observasjoner, forteller hun.

Hun beskriver denne sommervakten for å peke på hva hun mener er konsekvensen av manglende kompetanse ved avdelingen hun til nå har hatt ansvaret for opplæring i.


Sårbare

– Et hjertebarn fikk nylig for mye væske. Sirkulasjonen er sårbar hos disse barna, og resultatet ble en mer uttalt hjertesvikt. Et annet eksempel er de som blir satt på C-pap før de kan utstyret ordentlig: Mange ganger har det skjedd at kolben som skal tilføre fuktighet har gått tørr.

Resultatet er at barnet blir kjempekaldt, sa hun til sykepleien.no i juni, og understreket da at avviksmeldinger er sendt.

– Internasjonale studier viser at flere små feil i pleie og behandling gir dårligere prognose hos syke nyfødte. Vi har ikke sett livstruende feil, men svikt i den samlede behandlingen er vist å kunne øke sykelighet og dødelighet, sier hun.

– Jeg opplever at jeg altfor ofte jobber utover hva som er faglig forsvarlig for de små sårbare pasientene vi har, sier hun. Nå har hun fått nok.

I et brev til avdelingsledelsen og fylkeslegen forteller hun om hvorfor hun ikke ønsker å fortsette, og beskriver situasjonen som uforsvarlig.


Tilsynssak

Før sommeren gikk både Ohnstad og tillitsvalgte ut og advarte mot det de så for seg ville bli en vanskelig sommeravvikling ved nyfødt intensiv ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

De fryktet at liv ville gå tapt som følge av mangel på kompetente sykepleiere på avdelingen.

Avdelingen for de aller sykeste nyfødte har over tid slitt med å rekruttere erfarne sykepleiere.

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra ansatte leger, sykepleiere, tillitsvalgte og Barneombudet.

Tilsynssaken går både på drift og bemanning. Arbeidstilsynet er også inne i saken.


– Mange små feil

En av de største bekymringene før sommeravviklingen var at nyutdannete sykepleiervikarer som hadde fem dagers opplæring, skulle få ansvar for de alvorlig syke hjertebarna ved avdelingen. De som fikk fast ansattelse fikk seks ukers opplæring. Det er absolutt ikke nok til å bli satt på alvorlig syke hjertebarn, mener tillitsvalgt Anne Waagan.

Avdelingsledelsen forsikret før sommeren om at helt ferske sykepleiere ikke skulle bli satt på de sykeste barna.

– Men det har skjedd, sier tillitsvalgt Anne Waagan når Sykepleien spør henne hvordan sommeren har forløpt. Både de med seks ukers opplæring, og de som bare har hatt fem dager har i sommermånedene blitt stående alene med alvorlig syke hjertebarn.

– Jeg har selv hatt fordelingsansvar og har vært nødt til å fordele nye sykepleiere på alvorlig syke hjertebarn, både nyopererte og de som venter på operasjon. Det har vært mot min vilje, men det har ikke vært erfarne sykepleiere å oppdrive. Jeg går hjem fra jobb med vondt i magen. Det skjer hele tiden små feil på grunn av mangel på erfaring – feil som kan få fatale følger. På jobb har jeg og den andre teamlederen ofte gått rundt for å drive brannslukking.

Sykepleierne får altfor mye å gjøre på grunn av bemanningssituasjonen, og de erfarne har ofte ikke kapasitet til å hjelpe uerfarne sykepleiere.

– På grunn av innsatsen til både leger, erfarne og uerfarne sykepleiere har vi så langt kommet oss igjennom sommeren uten fatale konsekvenser, men det har ikke vært forsvarlig bemanning eller nok sykepleiere. Dette har resultert i at sykepleiere ofte jobber doble vakter og kommer tidligere på vakt enn de skulle, sier Waagan.


– Forsvarlig drift

– Før sommeren fryktet sykepleiere og tillitsvalgte at liv kunne gå tapt på grunn av bemanningssituasjonen ved avdelingen. Har dette skjedd?

– Så langt i sommer har driften av avdelingen vært forsvarlig. Det har ikke vært hendelser med uforsvarlighet, sier avdelingsleder og overlege Sverre Medbø.

– Hvor mange avvik er meldt inn så langt i sommer?

– Jeg har ikke totaloversikt over avvik som er meldt inn i løpet av sommeren. Mitt fokus har vært rettet inn mot klinisk arbeid, ikke det administrative, sier Medbø.

– Praksisveileder og sykepleier Mari Ohnstad forteller om en vakt hvor hun ble stående alene med to svært syke barn, hvor hvert barn ifølge rutinene krever 1- til 1-bemanning. Hva tenker du om det?

– Dette er ikke i tråd med rutinene, og det er ikke en ønskelig pasientbehandling. Men siden dette er en akuttavdelig, vil slike situasjoner oppstå, sier han.

– Det har ikke noe med langtidsplanlegging av sommeravviklingen å gjøre?

– Nei. Sommeren har vært planlagt så godt vi har kunnet. Belegget har vært godt fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet, sier Medbø.


– Ikke flere som har sluttet

– Nyfødt intensiv på Rikshospitalet har fått tilført 10 nye stillinger fordi klinikken har innsett at bemanningen har vært for lav. Alle de nye stillingene er nå besatt, noen har startet og er i full gang med kompetanseoppbygging, mens noen starter på høsten, opplyser Anne Amdam, fungerende klinikkleder ved Kvinne- og barnklinikken.

Ifølge Medbø har den ene av praksisveilederne søkt videreutdanning og den andre fortsetter i klinisk arbeid i avdelingen. Sverre Medbø opplyser at er det ikke flere som har sluttet ved avdelingen første halvår i år, i forhold til samme periode i fjor.

– Tillitsvalgt og praksisveileder forteller at nyutdannete sykepleiere med fem dagers opplæring har blitt satt på alvorlig syke hjertebarn i sommer, og at det er meldt avvik på dette. Er dette forsvarlig?

– Pasientbehandlingen har vært forsvarlig gjennom sommeren, også når det gjelder nyfødte med hjertefeil, svarer Medbø.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse