fbpx Touchmetoden Hopp til hovedinnhold
Sandvika

Touchmetoden

Avdelingen kastet alle permer og håndskrevne papirer med praktiske pasientopplysninger.

På vaktrommet ved trygghetsavdelingen ved Dønski bo- og behandlingssenter i Sandvika er det blitt mindre papir. I stedet er det kommet opp en 50 tommer stor touch-skjerm som personalet plotter inn korte praktiske beskjeder på.

– Det tok noen uker før det ikke føltes som en ekstra belastning lenger. Nå synes jeg det er veldig praktisk for raskt å få tilgang til kort og grei informasjon, sier sykepleier Camilla Baarsrud.

Ingen journalerstatning

Skjermen erstatter ikke det vanlige elektroniske journalsystemet deres, Helios, som de fremdeles bruker for mer utførlige daglige rapporter. I stedet er den god til raskt å gi en oversikt over hva som til enhver tid skjer på avdelingen.

Trygghetsavdelingen har 17 plasser og er et tilbud til eldre som bor i eget hjem og klarer seg i hverdagen, men som av ulike grunner opplever at hverdagen blir vanskelig. De ansatte må ofte skrive pasienter ut og inn, samtidig som de skal holde styr på en rekke oppgaver, som å fordele og klargjøre rom, følge beboere opp med kosthold, medisinering og planlegge videre pleie. Alt må så koordineres med pårørende, hjemmetjenesten, tildelingskontor, legevakt og sykehus.

Slitsomt for øynene

Planen er at legevakten og sykehus også skal få samme system, slik at de skal kunne snakke med hverandre uten å måtte ringe.

Siden dette er et utviklingsprosjekt, har ikke alt vært fiks ferdig fra dag én. Hittil har de for eksempel vært nødt til å plotte inn beskjeder direkte på skjermen. Av og til kan det dermed bli tilløp til kø foran skjermen.

– Å stå så tett inntil skjermen er også slitsomt for øynene og ikke optimalt for skuldrene. Men før jul er planen at vi skal kunne skrive inn informasjon via datamaskinene våre. Det blir nok bedre, sier Baarsrud.

Plass til mye

Også avdelingsleder Liv Heidi Svenberg ser stor nytte av tiltaket:

– Vi får plass til mye på skjermen, og har fått en helt annen oversikt enn tidligere. Med et enkelt klikk har vi for eksempel oversikt over alle rom. Og om legevakten ringer, kan vi med et klikk se at det reiser ut to pasienter i morgen, så da har vi plass, sier hun.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra SINTEF, selskapet Imatis og Dønski bo- og behandlingssenter i Bærum. Arbeidet støttes av Regionale forskningsfond og Innovasjon Norge.

Vi får plass til mye på skjermen, og har fått en helt annen oversik. Liv Heidi Svenberg, avdelingsleder

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse