fbpx Over 9 millioner til Klæbu kommune Hopp til hovedinnhold

Over 9 millioner til Klæbu kommune

Adecco må betale erstatning for dårlig drift av Klæbu sykehjem.

Klæbu kommune er tilkjent en erstatning fra Adecco på vel 9 millioner kroner. I tillegg må Adecco dekke kommunens saksomkostninger på vel en million. Klæbu kommunes krav var på 33 millioner kroner.

Adecco hadde ansvaret for drifta ved Klæbu sykehjem i perioden 2010-2011. Etter to kritiske tilsynsrapporter fra Helsetilsynet og Arbeidstilsynet, avsluttet kommunen avtalen i mars 2011.


Krevde 33 millioner
Sør-Trøndelag tingrett avsa fredag dom i rettssaken der Klæbu kommune krever erstatning etter heving av kontrakt med Adecco. Kommunens krav var på 33 millioner kroner. 

Tingretten slår fast at Adecco har misligholdt kontrakten om drift av Klæbu sykehjem, og at det foreligger grunnlag for erstatning.


Vil ha ro
Ordfører Jarle Martin Gundersen (Sp) i Klæbu kommune er lettet over dommen, og glad for at kommunen har fått medhold i at de kunne si opp kontrakten med Adecco.

– Vi håndterte saken korrekt. Det er det viktigste nå, sier Gundersen.

Til toss for at det tilkjente erstatningsbeløpet en bare en tredel av kommunenes dokumenterte kostnader, understreker han at kommunen ønsker ro om saken.

Gundersen sier at gapet mellom erstatningskrav og erstatning ikke vil skape problemer for kommunen.

– Vi har allerede greid å dekke inn dette beløpet, sier han.

Han vil nå lese dommen nøye før han eventuelt uttaler seg nærmere om saken.


Konkurranseutsette
Ordfører Jarle Martin Gundersen ser ikke bort fra at Klæbu kommune vil inngå nye avtale om konkurranseutsettelse.

– Vi er ikke redd for å konkurranseutsette på nytt forutsatt at dokumenter og avtaler er kvalitetssikret, sier han.


Bekymret
Allerede i november 2010, et knapt halvår etter at Adecco hadde overtatt driften, sendte Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag en mail til Arbeidstilsynet. De var sterkt bekymret og ba om å få tilsyn på Klæbu sykehjem.

 Sykepleierforbundet viste til ansatte som rapporterte om for mange oppgaver, ansatte under sterkt press med psykiske og fysiske plager som resultat, vikarer uten opplæring og kjennskap til stedet, og manglende vernetjeneste. 

Sammen med Fagforbundet og Delta ba Sykepleierforbundet om at det måtte gjøres tilsyn.


Kritisk
Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Sør -Trøndelag, Knut Jørgen Rotebakk, er kritisk til at kommunen ikke tok tak i bekymringsmeldinger fra de tillitsvalgte. Han håper imidlertid at erfaringene fra denne saken fører til bedre forhold for både ansatte og pasienter ved Klæbu sykehjem. 

– Jeg håper dette fører til at Klæbu kommune har lært hvordan man driver offentlige heletjenester på et sykehjem, sier han. 

Klæbu er den eneste kommunen der Adecco ikke har oppnådd et forlik utenfor rettsapparatet, etter at det ble avdekket ulovlig drift og kontraktsbrudd på Klæbu sykehjem våren 2011.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse