fbpx Sier nei til omskjæring av gutter Hopp til hovedinnhold

Sier nei til omskjæring av gutter

Helsesøstre og barnesykepleiere mener det bryter med medisinsk-etiske prinsipper.

I en kronikk i Aftenposten i dag sier leder for Landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik og leder i Barnesykepleierforbundet, Anja Smeland nei til omskjæring av små gutter.

Med seg har de lederne for Norsk barnelegeforening, Barnekirurgisk forening, Rådet for legeetikk og barneombud Anne Lindmoe.

- Hvorfor gikk dere sammen om å skrive kronikk om omskjæring nå?

- Vi deltok på et nordisk samarbeidsmøte mellom barneombudene. I tillegg til å skrive kronikk, benyttet vi anledningen til å skrive en felles uttalelse til alle de nordiske myndighetene. Det er de samme som har vært med på å skrive uttalelsen, som har undertegnet kronikken, sier Astrid Grydeland Ersvik.

Møter guttene

- Hvorfor er denne saken viktig for helsesøstrene?

- Vi møter mange av guttene på helsestasjon som har blitt omskjært og mener det er ugreit. Som helsesøstre skal vi snakke barnas sak. Omskjæring er et irreversibelt inngrep og når det i tillegg ikke finnes medisinske grunner til inngrepet, mener jeg man må vente til guttene er gamle nok til selv å bestemme om dette er noe de vil, sier hun.

Grydeland Ersvik legger til at dette er en sak som hele Norsk Sykepleierforbund som organisasjon er opptatt av og enig om.

Hiv

I kronikken skriver forfatterne at tilhengere av omskjæring peker på at omskjæring muligens kan redusere risikoen for hiv ved sex. Men argumentet er, ifølge forfatterne, lite relevant i vår del av verden. De mener derfor at inngrepet ikke tilfredsstiller de strenge krav som stilles til forebyggende kirurgiske inngrep.

Komplikasjoner

Omskjæring er smertefullt, også etter at inngrepet er foretatt. Det kan også oppstå komplikasjoner som blødning, infeksjon og skader på penis, står det i kronikken.

Forfatterne viser også til at det mangler gode studier på konsekvenser av mannlig omskjæring i Norge.

Det omskjæres rundt 2 000 gutter i året her i landet. På Oslo universitetssykehus behandles 5 – 10 gutter hvert år for komplikasjoner. For kort tid siden døde en gutt av komplikasjoner etter omskjæring, står det i kronikken.

Viktig

Forfatterne viser til at omskjæring er et viktig symbol for tro og kultur hos mange. Verken barnekonvensjonen eller menneskerettighetskonvensjonen gir klare svar på spørsmålet om rituell omskjæring.

De mener mye av svaret bør ligge i de medisinske konsekvensene av inngrepet. De mener eventuell omskjæring må skje når barnet er blitt gammelt nok til å bestemme selv. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse