fbpx Stevner sykepleierne for Arbeidsretten Hopp til hovedinnhold

Stevner sykepleierne for Arbeidsretten

Spekter stevner Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio for Arbeidsretten for det de mener er ulovlige aksjoner mot ekstra jobbehelger.

– Vi mener det pågår en ulovlig landsomfattende aksjon blant Norsk Sykepleierforbunds (NSF) medlemmer og tillitsvalgte. De har prøvd å presse arbeidsgiver, noe vi mener er brudd på fredsplikten i henhold til hovedavtalen, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gunnar Larsen, i Spekter til dagbladet.no.

I dag stevnet arbeidsgiverorganisasjonen NSF og Unio inn for Arbeidsretten. Det er ikke avklart når saken kan komme til behandling, men Spekter har anmodet Arbeidsretten om å beramme saken så snart som mulig.

 

Langvarig strid

Det har i lengre tid pågått en strid om turnusarbeid på Akershus universitetssykehus (Ahus). Sykepleierne har nektet å godta ledelsens nye turnusplan, med inntil tre ekstra arbeidshelger i året, i tillegg til hver tredje helg i dagens ordning.

Les: Ahus pålegger sykepleierne ekstra helgevakter

Les: Ingen dialog på Ahus

Les: Tvinges til å slutte

Ahus har i dag sendt ut følgende melding til sine ansatte om stevningen som er levert arbeidsretten:
"Situasjonen med 24.439 brudd på arbeidsmiljøloven i 2012, massiv bruk av overtid og innleie og 36000 hull i planlagt turnus lørdag og søndag i 2012 kan ikke fortsette. Det er et arbeidsgiveransvar å ta grep om dette. Vedtakene som er gjort er lovlige og innenfor rammene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Det har vært stor aktivitet i og blant NSF sine medlemmer etter vedtaket. Ahus har forståelse for at vedtakene er upopulære. De er likevel nødvendige for å møte de skjevheter som tillitsvalgte og ansatte har påpekt over lang tid".

 

Stridens kjerne

Aksjonene sykehusledelsen mener NSF-medlemmene har gjort seg skyldige i er ramset opp i følgende tre punkter:

• Å nekte dialog lokalt og sentralt med arbeidsgiver omkring vakter med 12,5 timers lengde, så lenge vedtaket om inntil tre ekstra helger per år gjelder.

• Trusler om å nekte gjennomsnittsberegning av turnus.

• Oppfordringer om å slutte, ikke være disponibel for arbeidsgiver og ikke legge til rette for samarbeid med arbeidsgiver.

 

– Fikk saken i dag

– Vi mener dette er feil og at Spekter ikke har grunnlag for sine påstander. Dette vil vi komme tilbake til i vårt tilsvar til stevningen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF. Hun fikk stevningen i dag og varsler et mer utfyllende svar i morgen.








0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse