fbpx Kartlegging ga heltid Hopp til hovedinnhold
Mo i Rana

Kartlegging ga heltid

Ny turnus og flere hele stillinger – innenfor eksisterende budsjett.

En kartlegging av vikarbruken på en avdeling ved Gruben sykehjem i Mo i Rana resultert i tre nye årsverk, redusert sykefravær og flere aktiviteter for beboerne.

Allerede i 2010 innså Rana kommune i Nordland at mangelen på sykepleiere ville bli en utfordring, og begynte å planlegge tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. Et tiltak var å erstatte innleide vikarer med egne ansatte, og omdisponere vikarbudsjettet for å gi de som var fast ansatte økt stilling, og på den måten øke grunnbemanningen.

 

Økt stilling

– For å få oversikt over hvilke tider og situasjoner vikarene ble mest brukt og hvor mye vi måtte bemanne opp for å sikre forsvarlig drift, kartla vi bruken av all innleid personell de to siste årene. På den måten fikk vi et bilde av når bruken var høyest, forklarer distriktsleder Marit Sviggum for omsorgsavdelingen i Rana kommune til ks.no.

– Ved å ta bort betalte matpauser på dagvakt, i helgene og ettermiddagsvaktene på hverdagene, fikk vi frigitt ressurser til ekstra aftenvakter fra mandag til fredag. De ansatte har vært med i vurderingene, og mange sier de er glad for at de nå kan trekke seg tilbake fra avdelingen og ta matpausen i kantina, ifølge distriktslederen.

Av de 27 årsverkene på avdelingen, som alle er faglært, har til nå 11 gått opp i stilling. 16 arbeider heltid og ingen av de resterende arbeider ufrivillig deltid.

 

Tåler færre på jobb

Turnusen legges nå opp med 11 på vakt på formiddagen, som er to flere enn tidligere.

– Ved sykdom ville vi tidligere automatisk ringt etter vikar. Det skjer ikke nå når grunnbemanningen har økt med to personer. Vi har sammen med de ansatte utviklet rutiner og regler for hvordan vi organiserer vakten når det er færre enn planlagt på jobb. Dette er rutiner som skal sikre at oppgavene blir utført på en forsvarlig måte, og de ansatte har i hovedsak fått flere faglærte rundt seg, og slipper å måtte forholde seg til stadig nye ansikter. Det samme gjelder også beboerne, forteller Sviggum.

 

I balanse

Det er blitt enklere å være på jobb fordi de fast ansatte vet hva de skal gjøre. De slipper å lære opp vikarer, og det er rom for faglig oppdatering. Det har ført til lavere sykefravær, som igjen har bidratt til økt trivsel.

– Vi har kommet inn i en fin utvikling med en positiv driv, og det hele går i økonomisk balanse. Piloten har vært så vellykket at vi fra juni i år har omgjort det til en permanent ordning. Etter hvert vil vi overføre de positive erfaringene til andre avdelinger på sykehjemmet, sier Sviggum.


 

Ved å ta bort betalte matpauser fikk vi frigitt ressurser til ekstra vakter. Marit Sviggum

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse