fbpx KS vil ikke endre arbeidsmiljøloven Hopp til hovedinnhold

KS vil ikke endre arbeidsmiljøloven

Administrasjonen i KS gikk inn for å endre arbeidsmiljøloven, og gi kommunale arbeidsgivere større makt til blant annet å fastsette ordinære turnuser uten å forhandle med tillitsvalgte. I går sa KS' hovedstyre nei.

 

Les: Mindre hvile og lengre uke

Les: Administrasjonens forslag

 

Under Kommunesektorens organisasjon (KS) hovedstyremøte i går la medlem Ivar Johansen fram forslag om at hele saken skulle utsettes. Det ble vedtatt.

– Hovedperspektivet i mitt forslag er at KS ikke tar standpunkt i den politiske diskusjon som går om arbeidsmiljølovens muligheter og begrensninger, og herunder spørsmål om lovendring. KS skal i stedet utnytte den fleksibilitet loven gir med rom og muligheter for – i samarbeid og avtaler med de ansattes organisasjoner - å etablere alternative arbeidstidstidsordninger. Arbeidsmiljøloven er en fleksibel lov, som kommune-Norge bør utnytte bedre, sier Ivar Johansen.

Forslaget følger saken til arbeidsutvalget, og kommer tilbake til hovedstyret når saken skal realitetsbehandles.

 

Hovedstyrets vedtak

KS tar ikke standpunkt i den politiske diskusjon som går om arbeidsmiljølovens muligheter og begrensninger, og herunder spørsmål om lovendring.

KS ønsker å utnytte den fleksibilitet loven gir med rom og muligheter for – i samarbeid og avtaler med de ansattes organisasjoner - å etablere arbeidstidstidsordninger som:

- Gir den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre hensiktsmessig organisering av arbeidstiden, til beste for både brukere, ansatte og virksomheten.

- Løser utfordringer mht å etablere arbeidstidsordninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder både ordinære turnuser og mer alternative arbeidstidsordninger.

- Møter arbeidskraftsutfordringene og målet om å oppnå mer heltid.

- Fastsetter ordinære turnuser innenfor helse- og omsorgssektoren gjennom avtaler med de tillitsvalgte som ved særskilte tilfeller fraviker krav om 11 timers sammenhengende hvile og gir muligheter for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

- Nylig har noen organisasjoner i kommunal sektor utarbeidet en sjekkliste/retningslinjer for lokale parter med formål å få en mere enhetlig praksis når det gjelder avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. KS vil vurdere hvordan disse retningslinjene viser seg å fungere i praksis, før man eventuelt vurderer å foreslå at lokale tillitsvalgte kan få fullmakt til å inngå lokale avtaler om avvik.

- Ser på muligheten for hvorvidt de hensyn medleverforskriften har ivaretatt kan være aktuelle for brukere med tilsvarende behov for kontinuitet, for eksempel barnevern og psykisk utviklingshemmede, og derfor eventuelt inngå avtaler etter aml § 10 – 12 (4).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse