fbpx – Ikke bekymret for intensivbarna i sommer Hopp til hovedinnhold
Avdelingsleder på nyfødtintensiv:

– Ikke bekymret for intensivbarna i sommer

– Helt nyutdannede sykepleiere får ikke ansvar for de syke hjertebarna, hevder Sverre Medbø, avdelingsleder og overlege ved nyfødtintensiv på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Sverre Medbø avviser at nyutdannede sommervikarer blir satt rett på syke hjertebarn etter fem dagers opplæring, slik praksisveileder og spesialsykepleier Mari Oma Ohnstad forteller til sykepleien.no.

Les også:Gruer seg til sommeren på nyfødt intensiv


– Sykepleiere i avdelingen forteller at det i sommer vil være nyutdannede vikarer som aldri har hatt praksis på sykehus, og som får fem dagers opplæring før de går inn i vanlig turnus. Er dette forsvarlig?

– Fem dagers opplæring er forsvarlig på de minst syke barna. Disse vikarene vil få ansvar for de letteste barna på avdelingen, og de går sammen med mer erfarne sykepleiere, sier Medbø.

Han sier det ikke stemmer at de helt ferske sykepleierne blir satt på hjertesyke barn:

– De får ansvaret for barn som er født moderat for tidlig, det vil si rundt 6 uker for tidlig, barn som trenger antibiotikabehandling inntil en uke, sondeernæring og lignende. Vi har 2-3 av disse barna til enhver tid.

– Selv om disse sykepleierne formelt ikke har fått bachelor-graden, så er de i praksis nyutdannede sykepleiere, sier han.


Reagerer

Praksisveileder Mari Oma Ohnstad reagerer sterkt på uttalelsen om at de ferskeste sykepleierne ikke blir satt på hjertesyke nyfødte:

– Medbø sier de ferskeste sykepleierne ikke blir satt på de hjertesyke barna. Dette stemmer ikke. Det er vanlig at de ferskeste sykepleierne blir satt på disse barna, og det er knyttet avviksmeldinger til slike situasjoner, sier hun.

Hun legger til at den pasientgruppen avdelingsledelsen mener at sykepleierne kun trenger fem dagers opplæring for å kunne pleie, krever god kompetanse i foreldreopplæring, amming, spisetrening og kliniske observasjoner fra kompetente sykepleiere.

– Om ikke kompetansen på sykepleiesiden er god nok for denne gruppen vil liggetiden gå opp og foreldrene være utrygge. Fem dagers opplæring er selvfølgelig ikke nok for denne gruppen heller, sier hun.


– Ikke overbelegg i mai

Selv om det er uenighet rundt kompetansen på sykepleierne som har ansvar for de hjertesyke barna, sier Medbø at han har betydelig forståelse for bekymringene for sommeren.

– Derfor reduserer vi med en intensivseng. Vi går fra 20 til 19 senger og 10 til 9 intensivplasser i sommer, sier Sverre Medbø.

– Sykepleierne sier de ikke har noe tro på at den stengte senga faktisk kommer til å være stengt i sommer. De viser blant annet til at avdelingen har landsfunksjon på hjertebarn, og at det allerede er overbelegg av pasienter?

– Jeg ser at vi vurderer dette forskjellig. Vi har landsfunksjon på hjertebarn. På andre pasienter har vi felles ansvar med andre. Vi mener vi kan dele pasientene vi har regionansvaret for mellom Ullevål og Rikshospitalet. Når vi har redusert med 1 seng, så er det mindre kritisk totalt sett. Dette er et tilstrekkelig og robust tiltak for sommeren, sier Medbø.

Han viser til at det ikke har vært overbelegg i mai.

– Det har vært 13 barn på det laveste, 18 på det høyeste i mai. I april var det overbelegg fem dager, og i mars fire dager.

Medbø erkjenner at det er en annen diskusjon om det er nok kompetente sykepleiere på jobb til å ta seg av de barna som er der.

Les også:Mangler nasjonal intensivstandard og oversikt


– Utfordring

På tirsdag denne uka var det for eksempel 14 barn innlagt, men på grunn av mangel på sykepleiere, hadde avdelingen problemer med å ta imot et barn til som hadde behov for behandling.

– Det er en utfordring å få nok kompetanse på vaktene. Jeg tok opp dette senest i et møte med sykehusdirektøren i går. Vi har ansvaret for å utdanne våre spesialsykepleiere, men det er et faktum at vi utdanner flere enn vi klarer å beholde – mange tar spesialutdannelsen her, og etablerer seg så andre steder i landet. Vi har også formidlet dette til Helse Sør-Øst – vi har behov for betydelige ressurser til spesialutdanning i vår avdeling.

Antallet spesialutdannede sykepleiere skal være på over 60 prosent. Nå ligger tallet på mellom 45 og 50 prosent.

– Det er absolutt umulig å nå 60 prosent i år, sannsynligvis er det umulig neste år også. Dette er tydelig adressert til sykehusledelsen.

– Vi er i ferd med å gjennomføre en oppbemanning på ca 12 prosent. Det er imidlertid ikke alle som er på plass ennå, de siste kommer i august. Når vi utlyser og rekrutterer, så er det færre med solid kompetanse enn vi ønsker. Vi må ansette sykepleiere med minimum ett års yrkeserfaring. Alternativet er å la stillinger stå ubesatt.


– Tror vikarene vil melde seg

– Vi har veldig mange ressurs- og kompetansekrevende intensivpasienter. Bemanningsproblemene gjør at det blir et problem å ta vare på de pasientene som er innlagt. Det er en veldig krevende situasjon for tiden.

– Hvorfor tror du da sommeravviklingen vil gå greit?

– Jeg mener situasjonen kommer til å bli forsvarlig fordi vi av erfaring vet at mange kompetente vikarer vil melde seg når de har oversikt over egen sommerferie. Sommeren er enda fire uker unna.


Har skjedd feil

– Har det skjedd feil på grunn av manglende opplæring?

– Det er registrert feil på grunn av manglende opplæring, ja.

– Hvilke typer feil er dette?

– Det har jeg ikke oversikt over her og nå, men jeg vet det er meldt inn feil som kan forklares med manglende kompetanse.

– Er det en kalkulert høyere risiko for feil i den situasjonen dere er nå?

– Der hvor det er mennesker er i arbeid, vil det skje feil. Det er umulig å ha et system som er 100 prosent feilfritt. Vårt ansvar er å redusere forekomsten og risiko for feil, sier Medbø.


Les også:Barn har ikke intensivstatus


Praksisveileder: – Kan ikke lenger ta ansvar

Om sykehusets ansvar for å utdanne spesialsykepleiere, sier Mari Oma Ohnstad:

– Medbø sier at vi har ansvaret for å utdanne våre spesialsykepleiere, men dette stemmer ikke. Vi har ansvar for intern opplæring, det er Lovisenberg Diakonale høgskole som har ansvaret for å utdanne spesialsykepleiere innenfor nyfødtmedisin.

– Organiseringen og ressursene som legges i den interne opplæringen er så mangelfull at vi som har hatt opplæringsansvaret de siste årene ikke med faglig integritet lenger kan ta ansvar for dette, sier hun.

– I en situasjon der man ikke klarer å rekruttere sykepleiere med tidligere erfaring, mener jeg at avdelingen ikke har tatt konsekvensen av dette ved å styrke opplæringen i forsvarlig grad, sier hun.

Hun mener det er påfallende at Medbø ikke har oversikt over hvor mange og hvilke feil som kan forklares med manglende kompetanse.

– Slik jeg ser det må ledelsen innse at de kalkulerer med økt risiko for feil på grunn av lav kompetanse og liten bemanning, sier hun.

– I motsetning til avdelingsledelsen er jeg bekymret for bemanning og drift gjennom sommeren og jeg frykter at tiltaket med å redusere med en intensivplass vil ha marginal eller ingen effekt, sier hun og påpeker at ferieavviklingen ikke er fire, men to uker unna.

Ifølge Helseavdelingen hos Fylkesmannen ligger det ikke an til at saken blir avsluttet fra deres side før sommeren.

Sykepleien har tidligere satt søkelys på bemannings- og kompetansesituasjonen ved landets nyfødtintensivavdelinger:

Les:

Gruer seg til sommeren på nyfødt intensiv

Mangler nasjonal intensivstandard og oversikt

Barn har ikke intensivstatus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse