fbpx Håndtering av etiske dilemma Hopp til hovedinnhold

Håndtering av etiske dilemma

Elizabeth Niven snakket om hvordan etiske kodekser kan bidra til å støtte etisk praksis hos sykepleiere.

- Vi lever i et sammensatt samfunn hvor folk er forskjellige, noe vi stadig blir minnet om. Vi bør derfor interessere oss for andre personers verdier og anerkjenne forskjelligheter. Vi må arbeide med å respektere andre og samarbeide, inkludert samarbeid med pasienter og deres familier, sier Elizabeth Niven, sykepleier og førsteamanuensis ved UNITEC Institute of Technology i Auckland, New Zealand.


Flere eldre

I foredraget tok hun utgangspunkt i at det blir flere eldre med demens på institusjon.

- Når vi skal forstå et etisk dilemma kan det være nyttig å starte med de kjente etiske prinsippene, som for eksempel autonomi, velgjørenhet og ikke skade, sier hun.

Niven understreker at det er viktig å bli kjent med den demente pasienten. Pasientens autonomi kan variere med tilstand, tid, sted og situasjon.

- Det er viktig å spørre seg om hva slags type autonomi er nødvendig for å ta avgjørelser i ulike vanskelige situasjoner, og hvordan forholder det etiske dilemmaet seg til andre prinsipper som for eksempel ikke å skade?


Ulike begrunnelser

Valg som andre gjør kan bygge på ulike verdier og begrunnelser. For eksempel kan begrunnelsen for å være vegetarianer bygge på religiøse motiver, ønske om ikke å drepe dyr eller en spesiell helseforståelse. Dette er momenter som også bør forstås.


Vestlige verdier

Det er flere etikk-kodekser for sykepleiere. Mange land har sin egen.

- Vi har en i New Zealand men det har også det internasjonale sykepleierforbundet ICN. Dagens kodekser er stort sett basert på vestlige verdier og gresk filosofi og tradisjon. Jeg synes andre kulturer for eksempel i afrikanske land, bør bruke begreper og utvikle kodekser som er i samsvar med deres egen kultur, sier Elizabeth Niven.