fbpx Færre sykepleiere mister autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Færre sykepleiere mister autorisasjonen

Antall reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot sykepleiere sank med over 20 prosent i fjor, sammenlignet med året før. Men fortsatt er hvert tredje helsepersonell som mister autorisasjon sykepleier.

I fjor mistet 95 autorisasjonen ifølge oppdaterte tall fra Statens helsetilsyn, mot 92 i 2011. Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og annen atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Det gjelder blant annet tyveri av legemidler. Atferd omfatter handlinger både i og utenfor tjenesten som svekker tilliten til helsepersonellet i så stor grad at man blir uegnet, som for eksempel vold mot pasient og narkotikaforbrytelser.

 

32 sykepleiere

I alt fikk 39 sykepleiere en eller form for reaksjon fra Statens helsetilsyn i fjor. Antallet advarsler sank fra sju til seks, mens 32 sykepleiere fikk autorisasjonen tilbakekalt. Året før var tallet 42.

Foruten de 32 sykepleierne som mistet autorisasjonen, gjaldt det 29 leger, 16 hjelpepleiere 8 vernepleiere og 10 annet helsepersonell.

Hos sykepleierne var rusbruk grunnen hos 26, mens legemiddeltyveri var årsaken i 16 av tilfellene.

 

Les: Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse