fbpx Akutt for akutten på Ahus Hopp til hovedinnhold

Akutt for akutten på Ahus

Sykepleierne ved akuttmottaket på Akershus universitetssykehus (Ahus) slår ny alarm om truet pasientsikkerhet og ansatte som blir syke av overbelastning.

I brev som ble levert Fylkesmannen i Oslo og Akershus tidligere denne uken skriver sykepleierne at de føler at ”pasientsikkerheten er truet og at situasjonen i akuttmottaket er uholdbar”

 

Opprettet tilsynssak

I november i fjor sendte anonyme ansatte bekymringsmelding om situasjonen ved Norges største akuttavdeling. På bakgrunn av denne henvendelsen har fylkeslegen opprettet tilsynssak mot Ahus med svarfrist 1. februar.

Det nye brevet fra sykepleierne ved akuttmottaket vil bli en del av tilsynssaken. I brevet peker sykepleierne på flere bekymringsfulle punkter:

De ansatte må ”regelmessig” ignorere pasienters grunnleggende behov som hjelp til å komme seg på toalett.

Tilbud om mat og drikke til pasienter nedprioriteres til tross for meget lang liggetid.

Mindre syke blir nedprioritert og blir ofte i akuttmottaket over flere vaktskift (dag, kveld, natt).

Sykefraværet i akuttmottaket er økende og høyere enn andre avdelinger på sykehuset.

Presset er så stort at det går på personalets helse løs. Det beskrives at ansatte har fått illebefinnende. I enkelte tilfeller så alvorlig at man har blitt innlagt på hjerteovervåkningen.

Sykepleierne føler at pasientsikkerheten er truet.

Akuttmottaket er ikke fysisk stort nok eller godt nok bemannet.

Pasienter som må ha enerom på grunn av smittevernhensyn eller nedsatt immunforsvar, må ofte vente på dette med munnbind og hansker på fellesområdene

 

Svært bekymringsfullt

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Ahus, Kai Øivind Brenden, mener det siste brevet fra ansatte ved akuttmottaket er svært bekymringsfullt.

- Vi har fått meldinger om dette i lengre tid, men tilbakemeldingen fra akuttmottaket er at situasjonen ikke blir bedre, men verre, sier Brenden.

I dag har alle ansatte ved akuttmottaket på Ahus vært i hastemøte med ledelsen om situasjonen ved mottaket.

– Jeg opplever at det er felles forståelse blant ansatte og ledelsen om at situasjonen ved akuttmottaket ikke er holdbar. I møte med de ansatte i dag har ledelsen som første hastetiltak gitt rom for at akuttmottaket bruker det antall sykepleiere som trengs, sier Brenden.

Dette er positivt, men langt fra tilstrekkelig ifølge  den hovedtillitsvalgte.

– Nå må eieren Helse Sør-Øst komme på banen. Den krevende økonomiske situasjonen ved foretaket, med underskudd fra i fjor og krav om nye innskjæringer i år, gir grunn til alvorlig bekymring for framtida. Det er helt uholdbart at så mange stiller spørsmål ved om Norges største akuttmottak driver forsvarlig, sier Kai Øivind Brenden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse