fbpx Elendig styring med nytt Oslo universitetssykehus Hopp til hovedinnhold

Elendig styring med nytt Oslo universitetssykehus

Helse Sør-Øst har skapt urealistiske forventninger til gjennomføringen av omstillingen i OUS, ifølge Riksrevisjonen. Illustrasjon: sykepleien.no.

Riksrevisjonen kommer med ramsalt kritikk av Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet for svak styring i forbindelse med omstillingen ved Oslo universitetssykehus. En omstilling som omfatter rundt 20 000 ansatte.

Til tross for gjentatte meldinger om at omstillingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) ikke kunne gjennomføres som forutsatt, satte ikke Helse Sør-Øst eller Helse- og omsorgsdepartementet i verk tiltak som sto i forhold til det rapporterte risikobildet.

På en pressekonferanse i går la Riksrevisjonen ansvaret for at mye gikk galt ved OUS på Helse Sør-Øst og departementet. 

– Det mest alvorlige er at det gikk ut over pasientene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

  Les også hva NSF-tillitsvalgte sier

 

Utfordringer ble ikke tatt på alvor

I rapporten ”Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011” trekkes fram en rekke konkrete utfordringer. Dårlig bygningsmasse, spredte lokaler, de økonomiske rammene for helseforetaket og fragmenterte og ulike ikt-løsninger i sykehusene som skulle slås sammen, var kjent for HSØ allerede før oppdraget ble gitt 2009.

Hva disse utfordringene ville si for OUSs suksessmuligheter ble ikke utredet eller tatt hensyn til av HSØ i planleggingen. Riksrevisjonen skriver at Helse Sør-Øst aksepterte ”en meget høy gjennomføringsrisiko allerede før omstillingsoppdraget ble gitt til Ous,..”

– HSØ har gjennom dette bidratt til å skape urealistiske forventninger til gjennomføringen av omstillingen i OUS, konkluderer Riksrevisjonen og lover å følge omstillingen i OUS tett videre.

Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved om Helse- og omsorgsdepartementet i tilstrekkelig grad har holdt Stortinget orientert om de betydelige utfordringene som omstillingen til OUS innebar.

 

Fakta

Oslo universitetssykehus (OUS) ble til 1. januar 2009 gjennom en fusjon av Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus.

 

Les: Dokument 3:2 (2012-2013) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011

Les: Tema – Et sykehus i det fjerne