fbpx La ut bilder av hjemmeøvelse - fikk trøbbel med skolen Hopp til hovedinnhold

La ut bilder av hjemmeøvelse - fikk trøbbel med skolen

FIKK TRØBBEL: Som sykepleierstudent la Janne Sunde ut bilder på Facebook av at hun og to studievenner øvde på å sette perifert venekateter hjemme. Det fikk skoleledelsen til å reagere. Foto: Privat

Sykepleierstudent Janne Sunde fikk en dyrkjøpt erfaring med sosiale medier.

Som sisteårs sykepleierstudent ved Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) la Janne Sunde i oktober i fjor ut bilder som førte til at hun ble innkalt til en skikkethetsvurdering.

Bakgrunnen var at hun og to studievenner øvde på å legge inn perifert venekateter (PVK). Dette gjorde de hjemme hos den ene studenten. Foreldrene hans bodde i nærheten, og er kirurg og sykepleier. Ifølge Sunde hadde foreldrene sagt de kunne være behjelpelige dersom de trengte hjelp. Utstyret kjøpte de på apoteket, ut fra prosedyrene i PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten).


– Avanserte prosedyrer

– Vi øvde fordi vi snart skulle ut i sykehuspraksis, sier hun.

– I etterkant la jeg ut bilder fra øvingen på Facebook, for å vise at vi øvde for å bli flinke. Jeg tenkte også at jeg ville vise at sykepleierstudenter driver med avanserte prosedyrer, og at det vi driver med er mer enn bleieskift.


Medstudenter reagerte

To medstudenter reagerte på Facebook-bildene til Sunde, og lurte på om det var lov til å gjøre slike prosedyrer hjemme. De tipset studielederen, som i november innkalte Janne Sunde til et møte. Hun forteller at hun da blant annet ble beskyldt for brudd på Helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet, og at det kom til å bli sendt en skikkethetsvurdering på henne.

Ifølge Sunde fikk hun også beskjed om at hun hadde et ekstra ansvar for å opptre korrekt, siden hun har forskjellige verv i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Ifølge skolens regler skal studentene kun øve på prosedyrene som var vist på Facebook-bildene inne på studielaben, med lærere som veiledere.

– Jeg mener at vi ikke hadde fått beskjed om at vi ikke fikk lov til å øve på denne prosedyren hjemme, sier Sunde. Hun mener også at det var gode rammer rundt øvingen.

Hun kontaktet NSF Student sentralt, og oppnevnte studentrådgiver Morten Kristoffersen som sin fullmektig i saken.

I januar, da Sunde skulle skrive bachelor-oppgave, måtte hun samtidig bruke tid på å skrive og svare på brev om denne saken, og innhente dokumentasjon for at hun hadde både prosedyrer og lovverk på sin side.

– Det går selvsagt utover konsentrasjonen å ha en slik sak hengende over seg, sier hun.


Ingen formell reaksjon

I februar ble Janne Sunde og Morten Kristoffersen kalt inn til samtale med høyskolens institusjonsansvarlig for skikkethet.

– Der ble saken og all dokumentasjon lagt frem, og det endte opp med at jeg ble vurdert til å være en veldig skikket sykepleierstudent, og at det ikke var nødvendig å sende saken videre, forteller Sunde.

Til syvende og sist ble det altså ingen formell reaksjon fra skolens side.

Dekan ved avdeling for helsefag ved Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH), Gunn Haraldseid, sier i en kommentar til Sykepleien at HSH ikke har anledning til å gi opplysninger om årsaken til at studieledelsen reagerte såpass kraftig, og viser til taushetsplikten.


Mye diskutert på skolen

– Hva tenker du om saken nå i ettertid?

– Jeg angrer ikke på at jeg øvde for å bli god på å legge inn PVK. Men jeg innser at det ikke var lurt å legge ut bilder av dette på Facebook, sier Sunde.

Hun sier saken har vært mye diskutert på skolen og at det er delte oppfatninger om hva som er rett og galt her. Hun mener det er en generasjonskonflikt i synet på hvordan sosiale medier kan brukes. Men en klar oppfordring har hun til andre studenter:

– I og med at det ikke er noen klare regler på dette området: Tenk over hvordan du bruker sosiale medier til å legge ut bilder fra øvelse generelt, og spesielt når det gjelder bilder fra praksis, sier hun.