fbpx Jakten på «Den gode turnus» Hopp til hovedinnhold

Jakten på «Den gode turnus»

NSF har undersøkt 14 arbeidsplasser for å se om ulike turnusordninger oppfyller kravene til «Den gode turnus».

Å få turnusen til å gå opp virker som et evigvarende problem. For å få det til, ender man fort opp med andre utfordringer; små stillingsbrøker eller turnuser som tøyer Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Både NSF, arbeidsgivere, ansatte og politikere skulle gjerne løst flokene.

«Prosjekt arbeidstid» ble opprettet av NSF for to år siden. Målet var blant annet å gjennomføre en undersøkelse fra arbeidsplasser som var fornøyd med sine turnusordninger.

– Fant dere noe nytt?

– Vi fikk en bekreftelse på at der de samarbeider godt og har gode relasjoner, får de turnusarbeidet til. Det er sånn det må gjøres, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF skal bruke undersøkelsen i opplæringskurs for ledere, i tillitsvalgtarbeidet og på et temakurs til høsten.

– Det er og naturlig å trekke den frem i dialogen vi har med arbeidsgivere på ulike nivåer, sier By.

 

14 arbeidsplasser

Arbeidsstedene som ble plukket ut hadde forskjellige turnuser: Tradisjonell, rullerende turnus, medleverturnus, ønsketurnus, turnus med 13-timers vakter, turnus med lengre vakter i helgene og 3–3 turnus. Alle arbeidsstedene mente selv de hadde funnet frem til gode løsninger på turnusproblematikken.

Samtidig ser det ut til at ingen av ordningene løser utfordringene med deltid. De fleste stedene var vaktens lengde og antall vakter i strekk i tråd med det NSF anbefaler i sine kriterier for «Den gode turnus». Unntakene var medleverturnus og turnus med 12–13 timersvakter.

Overgangen fra kveldsvakt til dagvakt og nattevakter er problematisk.

Jobbing i helger ble også av mange nevnt som belastende i forhold til familie og sosialt liv. Der det var innført sjeldnere bruk av helgevakter enn hver tredje helg ble det ansett som den viktigste suksessfaktoren ved turnusen.

 

Utfordrende «hull»

Selv om både ansatte, tillitsvalgte og ledere var fornøyde med turnusordningene de hadde valgt, var «huller» i turnus et problem de fleste steder. Dette førte til at sykepleiere måtte jobbe mer enn hver tredje helg.

På arbeidsstedene som ble undersøkt, var det høy andel deltid, men mange hadde store stillingsbrøker og ikke nødvendigvis uønsket. Turnusen med 13 timers vakter og medleverturnus skilte seg ut. Så å si alle jobbet 100 prosent stilling.

 

Hva er "Den gode turnus"?

En god turnus ivaretar dette, ifølge NSF:

•             Ansattes medvirkning til utforming av turnusplaner

•             Unngå lange vakter og sterk konsentrasjon av arbeidstiden

•             Minimum 11 timers fri mellom vakter

•             Begrensning av de negative effektene av nattarbeid

•             Vaktrotasjon med klokken

•             Flest mulig helger fri

•             Avvikling av spisepauser

0 Kommentarer

Annonse
Annonse