fbpx Streik i Oslo Hopp til hovedinnhold

Streik i Oslo

Nesten en uke på overtid ble meklingen avbrutt og Unio og YS er i streik også i Oslo kommune.

- Det er beklagelig at en streik nå rammer innbyggerne i Oslo kommune. Det er ingen annen mulighet enn streik når kommunen ikke er villig til å gi de ansatte en lønnsutvikling på linje med det andre grupper i samfunnet får, sierforhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo i en pressemelding.

I likhet med kravene til Unio i staten og i KS-området, krever Unio i Oslo kommune en lønnsutvikling som gjør at man ikke i enda større grad faller etter privat sektor økonomisk.

Unio i Oslo har i første omgang tatt ut 547 medlemmer i streik. Her er en oversikt over virksomheter som rammes.

De som begynner på jobb før klokken 12.00 i dag skal jobbe ut arbeidsdagen, mens de som begynner på jobb etter klokken 12.00 er i streik.

Streikende i Oslo kommune deltar på streikeaarangementet i Oslo klokken 17.00 i ettermiddag.

I morgen skal alle streikende møte til streikevakt utenfor sine respektive arbeidsteder. Klokken 10.00 i morgen skal alle delta på fellesmøte i Klingenberg kino.

 

FAKTA BEMANNING:

  • Oslo kommune har vedvarende utfordringer med å ha nok kvalifiserte ansatte til å utføre de kommunale tjenestene:
  • Tall fra SSB viser at 1 030 stillinger som styrer og pedagogisk leder i barnehagene i Oslo i 2011 var besatt av personer med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning.
  • Tall fra årsrapporten fra Sykehjemsetaten viser at andelen uten fagutdanning i 2011 innenfor den brukerrettede pleie- og omsorgstjenesten i Oslo kommunes sykehjem var 27,6 %.
  • I tillegg skaper igangsatte nasjonale reformer som samhandlingsreformen økt behov for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper med høy helsefaglig kompetanse.
  • Det vil også være et økende behov for å rekruttere lærere og skoleledere i tiden framover på grunn av alderssammensetning og avgangsmønster.

Kilde: Unio

0 Kommentarer

Annonse
Annonse