fbpx Savner nasjonale kvalitetskrav til sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Savner nasjonale kvalitetskrav til sykepleiere

Av sju fulltids-utdanninger på bachelor-nivå, fullfører sykepleierstudentene oftest. – Men vi er ikke flinkest på kvalitet, påpeker studentlederen i NSF, Anna Mohn Sneve.

I dag ble det klart hvor mange av 2008-kullet som har gjennomført fulltids høyere utdanning på normaltid. Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2012, viser blant annet at av sju ulike utdanningsområder på bachelor-nivå, ligger sykepleierstudentene på topp. I overkant av 58 prosent gjennomfører sykepleierstudiet på normal tid.

– Det er kjempeflott at studentene fullfører, men jeg ville ikke vært bekymret om frafallet på 17 prosent hadde vært litt større.

- Betyr det at sykepleierstudenter er mer utholdende eller motiverte enn andre studenter?

- Det er jeg usikker på, men det betyr i hvert fall ikke at studiet er så enkelt, sier studentlederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Anna Mohn Sneve.

 

Minst frafall

Tilstandsrapporten viser videre at studentene i historisk-filosofiske fag ligger på bunnen, med knapt 19 prosent som fullfører. Andre og tredjeplassen kapres av førskolelærer- og ingeniørutdanningene. Blant førskolelærerstudentene gjennomfører knapt 55 prosent, og blant ingeniørene er det knapt 47 prosent som holder ut i tre år.

Nesten halvparten av historie/filosofistudentene faller fra underveis, mens sykepleierstudentene ligger best an også her, med 17 prosent frafall.

– Dette viser tydelig at frafallet fra sykepleierutdanningen ikke er noe stort problem, selv om det ofte er noe vi hører. Jeg håper vi nå kan få oppmerksomheten bort fra frafallet og over på kvalitet, for i dag er maskene i nettet for store, slik at for mange slipper gjennom som ferdige sykepleiere, sier Sneve.

 

Ønsker felles nasjonal test

Hun ble sykepleier i fjor. På vitnemålet sitt fra Høgskolen i Sør-Trøndelag har hun med seg fire karakterer og tre bestått/ikke bestått-prøver. Sykepleiere fra andre skoler kan ha opptil 14 karakterer.

– Det er ingen nasjonal konsensus om hvordan sykepleierstudentene skal testes. Jeg savner nasjonale kvalitetskrav på det området. NSF Student ønsker oss tilbake til noe som ligner den gode, gamle statseksamen, sier Sneve.

Hun understreker at de aller fleste studentene kommer ut av høyskolene som fornøyde og flinke sykepleiere, men at systemet dessverre også slipper gjennom de mindre flinke.

 

Mangler grunnleggende sykepleiekompetanse

I dagens Aftenposten og i Sykepleiens blogg har Sneve et innlegg på trykk hvor hun svarer på kronikken til Bjarne Hjeltnes og Geir Sverre Braut fra 20. april. Der hevdet de at nyutdannede sykepleiere har manglende kompetanse i grunnleggende sykepleie, som å administrere legemidler, sikre frie luftveier, ivareta personlig hygiene og holde det ryddig rundt pasienten. Da hjelper det lite at de kan gjøre rede for teoretiske omsorgsmodeller.

Studentlederen er enig i kritikken og mener det er finansieringssystemet for høyskolene som må ta skylden, sammen med manglende nasjonale kvalitetskrav til sykepleiere. Skolene får betalt etter hvor mange studenter de sluser ut, og Sneve mener det fører til at de overbooker plassene. Det fører igjen til dårlig kvalitet på undervisningen.

–Sykepleierstudenter testes  på hvordan sykepleierteoretikere som Kari Martinsen eller Henderson ville tenkt i møtet med en pasient. Men ute i praksis skorter det på oppfølgingen. Som sykepleiere skal vi være der når pasientens fundament svikter, men hvordan skal vi klare det, når vi ikke kjenner vårt eget faglige fundament? spør Sneve.

 

Les tilstandsrapporten for høyere utdanning 2012 her.

Jeg ville ikke vært bekymret om frafallet hadde vært litt større.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse