Tema: Smartprisen 2011

- Ikke lev med problemet, løs det

Nyheter
Statsviter og direktør på Nova, Kåre Hagen, synes smartprisvinnerne har gode ideer.

– Det er viktig å synliggjøre nyskapende sykepleiere med priser, sier Kåre Hagen.

Kåre Hagen var utvalgsleder for utredningen «Innovasjon og omsorg» (NOU 2011:11) som kom i fjor.

Han viser til at sykepleierne egner seg godt som innovatører fordi de er nær folks hverdag og deres helseproblemer.

– Sykepleierne kan bruke sine observasjoner. Teknologiske løsninger må ha utgangspunkt i praksis. Dette beskriver vi i NOUen. Å la seg begeistre av tekniske dubbeditter i seg selv, blir feil.

Hagen mener sykepleierne må utvikle en nysgjerrighetskultur.

– De må ikke lære å leve med problemet, men hele tiden utvikle løsninger. Alt som er spennende og som kan løse konkrete problemer for folk, er bra. Teknologiske dilldallerier er ikke nok.


Utfyller hverandre

Hagen synes alle de tre vinnerne av Smartprisen har gode ideer.

– De utfyller hverandre og henvender seg til ulike typer behov.

Han oppsummerer dem slik:

– Appen gir trygghet i utøvelsen av yrket. Trygghetsalarmen korrigerer vår forestilling om at trygghetsalarm er én type ting, mens den egentlig kan videreutvikles på alle slags måter. Toalettet dreier seg om personlig hygiene. Det er et potensial til å bruke personalet bedre, og hygiene er veldig viktig for folks verdighet. Her slås to fluer i en smekk.

– Flere sykepleiere blir provosert av å høre om innovasjon. De synes de stadig gjør mye nytt, men at det er mye som ikke fungerer?

– Det er en vanlig reaksjon. Velferdsteknologi trenger perioder med utprøving og korrigering før den blir en naturlig del av tjenesten. Det er viktig vei å gå før teknologi kan fungere i praksis. Men teknologi som ikke fungerer, er jo verre enn ingen teknologi.

Han minner om at det tok en del år før nettbank ble allemannseie.


Pyjamas med airbag

I mars snakket Hagen til sykepleiere på en fagkonferanse for sykepleiere i Oslo. Der viste han til eldrebølge-trekanten: Kognitiv svikt, fall og ensomhet rammer mest i alderdommen.

– Forskerne sier at bedre mental og fysisk helse vil redusere ulykkesrisikoen. I dag er folk i snitt 36 uker på sykehjem. Hvis oppholdet reduseres til 33 eller 30 uker, vil vi frigjøre milliarder. Mye livskvalitet betyr mindre fall. Hvem er gode på fall? Jo, de som kaller fall for kollisjon. Det jobbes nå med airbag i alpindressen. Hva med airbag i pyjamasen? foreslo han for tilhørerne.

– Eldre må jo opp om natten og gå på do.


Sengestol

Han fortalte om svenskene som faller i hopetall hver 1. desember fordi de da henger stjernen i vinduet.

– Nå tilbyr en kommune at en mann kan komme og henge opp julestjernen for dem.

Køfriteknologien, som er norsk, kan brukes til mye mer enn å holde orden på bilene:

– Det er upraktisk å være glemsom. Ved å klistre en lapp på det man ofte ikke finner, som fjernkontrollen, kan teknologien hjelpe oss.

Frykten for erstatningskrav har ført samme teknologi inn på operasjonsstuen:

– Ved å telle opp operasjonsutstyret både før og etter operasjon, unngår man at det er en saks igjen i magen på pasienten.

Hagen delte ut flere gode ideer: Med en stol i dusjen og en joystick, kan den gamle mannen styre en vaskearm til tross for sviktende fysikk.

– Vi vil mer og mer oppholde oss i seng og stol med alderen. Da er det fint å ha en seng som kan bli stol og omvendt. Hvem er gode på det? British Airways som har 28-timersruter.

Flymøbelet kan bli til en sengestol som det er godt å bli gammel i.

Hva med airbag i pyjamasen?