fbpx - Akuttiltak på røntgen Hopp til hovedinnhold

- Akuttiltak på røntgen

I januar varslet radiologer og onkologer om uforsvarlig lang ventetid for kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus. – Nå må vi gå for plan B, sier foretakstillitsvalgt Kristian Fosså.


LES OGSÅ: Kreftpasienter må vente tre måneder på røntgen

For å spare penger, stengte kveldspoliklinikken på Enhet for radiologi og nukleærmedisin ved Ullevål, Oslo universitetssykehus (OUS) ved årsskiftet. Dette til tross for at nettopp denne avdelingen fra før har svært lang ventetid.

I januar fortalte svært bekymrede onkologer og radiologer til Sykepleien om kreftpasienter som måtte vente i ukevis på røntgentime ved mistanke om kreft, og at det kunne ta tre måneder å få endelige prøvesvar.


- Sa fra i sommer

Etter at det ble kjent at kuttene ville ramme kreftpasienter hardt, er det nå opprettet et foreløpig kveldstilbud.

De siste ukene har sykehusledelsen satt inn akutt-tiltak for å få unna den lange køen av kreftpasienter som venter på røntgensvar. Kristian Fosså, foretakstillitsvalgt for radiologene mener dette har vært en varslet krise:

– Vi sa fra om konsekvensene av å legge ned kveldspoliklinikken allerede i sommer. Likevel ble den nedlagt ved nyttår. Alle avtaler ble sagt opp, sier Fosså.

– Som et akuttiltak for å få unna den lange pasientkøen, forsøker man nå å stable det samme tilbudet på beina igjen, inntil to nye leger er på plass.

– Det er nå mange plan B-løsninger ute og går, som ikke alle er like fornøyde med, sier han.

– Hva innebærer disse løsningene?

– Blant annet må en del pasienter overføres fra MR til CT. Ifølge nasjonale retningslinjer skal bruken av CT reduseres, fordi stråling øker kreftfaren. Nå må vi kontrollere for eksempel unge gutter med testikkelkreft med CT, fordi det ikke er kapasitet på MR. Det er ikke noe vi ønsker. Likevel kan man si at selv en dårlig kontroll er bedre enn ingen kontroll, sier Fosså.


– Problemet ikke løst

Svein Dueland er varatillitsvalgt for overlegene ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus.

Han er klar på at problemene med at kreftpasienter må vente lenge på røntgen, ikke er løst.

– Senest for en uke siden fikk jeg svar fra røntgenavdelingen om at en av mine pasienter ikke fikk time innen det tidsrommet jeg mener er forsvarlig. Timen ville bli satt opp flere uker etterpå. Hvor mye bedre kapasiteten har blitt, kan jeg ikke si, men erfaringen min er at problemet vi påpekte ved årsskiftet, ikke er løst, sier han.

Dueland har tidligere fortalt om flere pasienter som har måttet vente uforsvarlig lenge på røntgen, blant annet en kvinnelig pasient med langtkommet kreftsykdom, som måtte vente i rundt fire uker på resultater fra en røntgenundersøkelse.

– Da svaret omsider kom, viste det seg at tumoren hadde vokst, og hun skulle hatt en annen type cellegift, forteller Dueland. Både han og kollega og tillitsvalgt Anne Marit Wang Førland beskrev i januar situasjonen som svært vanskelig.


– Ikke optimal behandling

– Ventingen er veldig frustrerende både for pasienter og pårørende. Livsforlengende og lindrende behandling er svært viktig. Vi som leger får ikke gitt disse pasientene optimal behandling uten å ha resultater fra røntgenundersøkelsene, sier Dueland.


Jobber med saken

Ledelsen ved OUS bekrefter at Avdeling for radiologi og nukleærmedisin har mindre kapasitet i 2012 enn i 2011.

– Budsjettet tilsier at hele OUS skal redusere sin aktivitet, og for oss innebærer budsjettet en reduksjon på 5 prosent av pasientaktiviteten, sier Hans-Jørgen Smith, leder for avdelingen.

– Sykehusledelsen har på den annen side bestemt at klinikkene skal redusere sitt forbruk av radiologi med 5 prosent, og dersom dette blir realisert, skal den relative kapasiteten i forhold til behovet ikke endre seg, sier han.


Vil bedre legekapasiteten

– Det blir noe bedring av legekapasiteten for denne pasientgruppen utover våren med tilsetting i ubesatte stillinger, og i mellomtiden gjør vi omrokeringer av personalet for å utnytte radiologenes kompetanse best mulig, forklarer Smith.

– Vi forsøker også å etablere avtaler med private. Det står for øvrig de kliniske avdelinger fritt å benytte private radiologiske tjenester i henhold til den avtale de private har med Helse Sør-Øst.

Tillitsvalgte ønsker på sin side ikke å rekvirere til private røntgeninstitutter, fordi det oppleves som tungvint, og i praksis ikke avlaster radiologene. Ifølge tillitsvalgte må radiologene på sykehuset ofte regranske bildene. I oppdragsdokumentet for 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet, slås det fast at private røntgeninstitutter skal brukes på en måte som frigjør kapasitet for pasienter som trenger rask utredning og behandling, for eksempel kreftpasienter.

Petter Schou, fylkeslege i Oslo, har varslet gransking av forholdene ved radiologisk avdeling. Fylkeslegen ber ledelsen ved Oslo universitetssykehus svare på hvorfor bildeundersøkelser av kreftpasienter ikke blir signert umiddelbart. I brevet fra radiologene kommer det frem at røntgenavdelingen i flere år har hatt kritikkverdige forhold når det gjelder å ferdigstille undersøkelser.


Har fått usignerte undersøkelser

Helsetilsynet har fått oversendt bekymringsmeldinger fra både kreftlegene og radiologer ved sykehuset. I tillegg har fylkeslegen mottatt en rekke usignerte undersøkelser. Disse undersøkelsene er ifølge fylkeslegen ikke ferdigstilt. Et betydelig antall av de uferdige undersøkelsene kommer fra onkologisk poliklinikk.


Flere spørsmål

Sykehusledelsen ber blant annet ledelsen svare på om de har vært klar over den lange svartiden ved radiologisk avdeling, og om, og i tilfelle hvilken, risikovurdering som ble gjort før røntgenkuttene ved nyttår.

– Vi avventer nå svaret fra Oslo universitetssykehus, sier han.

Selv en dårlig kontroll er bedre enn ingen kontroll.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.