fbpx Ikke økt psykiske plager ved abort Hopp til hovedinnhold

Ikke økt psykiske plager ved abort

Uønsket graviditet gir økt risiko for psykiske plager. Om kvinnene velger indusert abort eller føder barnet spiller praktisk talt ingen rolle for denne risikoen.

Det er britiske National Collaboration Center for Mental Health (NCCMH) som står bak konklusjonen etter å ha har vurdert forskningslitteraturen på området.

NCCMH er at av flere senter under paraplyen National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), som har til oppgave å utvikle retningslinjer for National Health Service. Gjennomgangen som nå foreligger er den mest omfattende og detaljerte på dette området så langt.

 

Høyere risiko

Ifølge rapporten "Indiced Abortion and Mental Health: A systematic review of the evidence" har kvinner generelt en 11-12 prosent risiko for å bli rammet av vanlige psykiske plager som depresjon eller angst.

Hos kvinner med uønsket graviditet er denne risikoen tre ganger høyere.

- Dokumentasjonen viser at om disse kvinnene tar abort, eller om de føder barnet, så øker ikke risikoen for psykiske plage, sier professor Tim Kendall, direktør ved NCCMH.

 

BBC: Abortion "does not raise" mental health risk

 

Uønsket graviditet

Forskerne bak gjennomgangen synes ikke det er fruktbart å fortsette forskningen på hvordan kvinner velger når de blir gravide. Det er viktigere å se på hvilke psykiske helsebehov som kan melde seg i forbindelse med en uønsket graviditet, mener de.

- Det er viktig å tenke over behovet for støtte og omsorg for alle kvinner som har en uønsket graviditet, fordi risikoen for psykiske helseproblemer øker uansett resultat av graviditeten, står det i rapporten.

 

Spesielle risikofaktorer

Gjennomgangen viser at tidligere psykiske plager er den største risikofaktoren for psykiske helseproblemer etter abort. Stort sett er risikofaktorene for kvinner i befolkningen generelt de samme som for kvinner som hadde hatt abort.

Forskningen viser likevel at det finnes noen risikofaktorer som er spesielt knyttet til abort, for eksempel press fra partneren, negative holdninger til abort, og kvinnens personlige opplevelse av aborten.

 

Kritikk

Britiske abortmotstandere reagerer negativt, og hevder rapporten forsøker å minimalisere de psykologiske virkningene av indusert abort.

Andre framhever at rapportens funn viser hvordan indusert abort ikke har noen positiv virkning på den psykiske helsen til kvinner med uplanlagt graviditet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse