fbpx Vil ha sykepleierstudentstillinger Hopp til hovedinnhold

Vil ha sykepleierstudentstillinger

Fylkesrepresentant for NSF student i Tromsø, Daniel Brox, vil ha en ny type stilling spesialtilpasset for sykepleierstudentenes progresjon.

Arbeidsbelastningen på sykepleiere i både sykehus og kommuner er stor, og kravet fra arbeidsgiver er at sykepleiere må jobbe oftere enn hver tredje helg for at flere skal kunne få heltidsstillinger. Det vil som kjent ikke sykepleierne.

 

På nettsidene til avisa Tromsø gikk tredje års sykepleierstudent Daniel Brox nylig ut og tilbød Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN) hjelp, mot tilstrekkelig lønnskompensasjon.

 

– Om UNN er så bekymret for at det er for lite kompetanse på jobb, kan de tilby egne sykepleierstudentstillinger, sier han.

 

Med det mener han stillinger som har fastsatt hvilke arbeidsoppgaver studentene kan gjøre etter hvor langt de er kommet i studiene, og med økende lønn ut fra dette.

 

 

På gang i Nord-Trøndelag   

Ideen til sykepleierstudentstillinger fikk Brox fra foretakstillitsvalgt Sølvi Sæther ved Levanger og Namsos sykehus i Nord-Trøndelag på Norsk sykepleierforbunds (NSF) landsmøte i november. Hun foreslo fra talerstolen å opprette slike stillinger hvor både lønna og arbeidsinstruksen følger studieprogresjonen.

 

– Problemet er at arbeidsmiljøloven ikke tillater at man oppretter midlertidige stillinger. Vi må derfor få dem definert som praksisstillinger. Det jobber vi med å få til nå, sier hun.

 

Sæther ser for seg at studentene får 20 prosent-stillinger og kommer på jobb tredje hver helg. I tillegg ønsker de å tilby studentene full stilling om sommeren.

 

– Det må være faglig forsvarlig og de skal aldri jobbe uten en sykepleier på vakt. Men de bør ha en progresjon fra andre til tredje studieår i både ansvarsområder og lønn, sier hun.

 

Slik det fungerer ved Levanger og Namsos sykehus dag, får sykepleierstudentene lønn etter ansiennitet. De har også framforhandlet en lokal avtale som sikrer studentene lønn på nivå med helsefagarbeider dersom de er medlem i NSF. Med 10 års ansiennitet kan de få opptil 305 000 kroner i grunnlønn.

 

Brox ser for seg at lønna og arbeidsoppgavene i forhold til en ufaglært assistent bør økes fra andre år på sykepleierutdanningen. Og at det økes ytterligere ved tredje året.

 

– Det første året lærer vi om det friske mennesket, mens vi det andre året lærer om det syke mennesket. Da lærer vi å vurdere, gjenkjenne symptomer og ta ulike målinger. Det er noe ufaglærte ikke kan, sier han.

 

 

Tjener mer i kommunen

– Slik det er nå, tjener en andreårsstudent ved UNN 5000 kroner mer i ekstra grunnlønn per år i forhold til en ufaglært assistent, mens en tredjeårsstudent får 13 000 kroner mer i året. Det er altfor lite, mener Brox.

 

Han fremholder at Tromsø kommune er mer raus enn sykehuset og lønner en tredjeårsstudent nesten 40 000 kroner mer enn en ufaglært assistent per år.

 

– Den årlige grunnlønnen til en tredjeårsstudent i fulltidsstilling er 273 000 kroner ved UNN og 311 000 kroner i kommunen, sier han.

 

– Men likevel har kommunen også problemer med å dekke opp i helgene?

 

– Sykehuset er mer populært likevel fordi sykepleierstudentene opplever å stå alene med ansvaret i kommunen. På UNN får de et større faglig miljø rundt seg.

 

Daniel Brox vil foreslå på NSF students årsmøte til sommeren at det jobbes for å innføre denne typen stillinger over hele landet.

 

– Jeg synes forslaget fortjener en utredning, sier han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemet er at arbeidsmiljøloven ikke tillater at man oppretter midlertidige stillinger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse