fbpx - Vi rydder opp Hopp til hovedinnhold

- Vi rydder opp

Bjørn-Inge Larsen er fast bestemt på at alle tilskudd Helsedirektoratet forvalter har gått til det de skal.

- Først må jeg bare si at jeg er helt uenig i Sykepleiens vinkling av saken, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen.

- Hvorfor det?

- Et hovedpunkt i Riksrevisjonens rapport i år er at de er tilfreds med den jobben vi har gjort for å rydde opp i feilføringene som ble påpekt i 2008-revisjonen. Sykepleien har hatt fokus på at tilskuddsmidler ikke er brukt til det Stortinget har bestemt. Riksrevisjonen har påpekt at midler som er postert på poster til kommunene, er bevilget både til kommuner og frivillige organisasjoner. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med teksten i statsbudsjettet. Det er således riktig at midlene er brukt feil i forhold til den posten de var bevilget på, men ikke riktig at midlene er bevilget feil i forhold til Stortingets intensjon. Derfor har det ikke vært aktuelt med tilbakebetalinger. Det har også Helse- og omsorgsdepartementet vært enig med oss i, sier Larsen.

- Vi har aldri oppfattet at Riksrevisjonen har uttalt at Helsedirektoratet har brukt 100 millioner av tilskuddsmidler til drift. Det er heller ikke tilfellet, sier han.

Når det gjelder årets anmerkningsbrev fra Riksrevisjonen, sier Bjørn-Inge Larsen at han er enig, sier han.

- Riksrevisjonen peker på at Helsedirektoratet bør sikre seg mer detaljert informasjon om hvordan midlene er brukt. Vi er enige i denne påpekningen og vil arbeide for å rette opp dette, sier han.

- Når kan dere ha dette på plass?

- Dette kan vi bedre ved tilskudd som tildeles i 2012. Da vil endringene kunne sees i rapporten som kommer fra Riksrevisjonen i 2013, sier han.