fbpx Vil ikke omskjære guttebarn Hopp til hovedinnhold

Vil ikke omskjære guttebarn

– Små guttebarn skal ikke utsettes for det traumet og potensielle risiko rituell omskjæring representerer.

Det skriver Norsk Sykepleierforbund (NSF) i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departmentet foreslo i vår å lovregulere omskjæring av gutter. Rituell omskjæring vil si at forhuden rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst eller kulturelt begrunnet.

I enkelte trossamfunn gis det ikke smertelindring til guttene i form av smertestillende salve eller lokalbedøvelse forut for inngrepet, og i dag foretas rituell omskjæring både i og utenfor helsetjenesten.

Andre enn leger?

Departementet foreslår to modeller for omskjæring: I den ene modellen kan omskjæring kun utføres av leger. I den andre åpnes det for at også andre kan utføre inngrepet. I begge modellene skal guttens innstilling til inngrepet, så langt det er mulig, klargjøres. I forslaget er det ikke satt noen aldersgrense for inngrepet, men det heter: "Tatt i betraktning guttens modenhet og alder, kan ikke rituell omskjæring utføres mot guttens vilje."

Vil ha aldersgrense

– Gutter skal ikke omskjæres før de selv kan samtykke til denne type irreversible inngrep, skriver NSF i sitt høringssvar. De henviser til flere artikler i Barnekonvensjonen, og forslår en nedre aldersgrense på 15 eller 16 år.

Selv om NSFs prinsipielle syn er at gutter ikke skal omskjæres før de har nådd en viss alder, gir de likevel motvillig støtte til å lovregulering, for å sikre at omskjæring skjer på en forsvarlig måte.

– Etter NSFs syn er det riktig å tenke at andre enn leger kan utføre inngrepet, men det kan diskuteres om tilsyn, tillatelse og oppfølging av forsvarlighet blir for arbeidskrevende i forhold til inngrepets viktighet.

Barneombudet vil ha debatt

Også Barneombudet mener omskjæring ikke skal skje før gutten selv er gammel nok til å samtykke.

– Barneombudet har forståelse for at muslimske og jødiske trossamfunn, hvor omskjæring av guttebarn har blitt praktisert i flere tusen år, kan oppleve vårt standpunkt som uforståelig, kunnskapsløst og krenkende, skriver Barneombudet i sitt høringssvar.

– Vi håper likevel at vårt standpunkt kan bidra til at trossamfunnene selv kan begynne å problematisere og diskutere denne tradisjonsbundne praksisen.

Ikke reservasjonsrett

Departementet foreslår ikke å lovfeste en reservasjonsrett hos helsepersonell som ut fra en faglig eller etisk overbevisning ikke vil bistå ved omskjæring. I lovforslaget presiseres det imidlertid at det skal tas hensyn til helsepersonells samvittighetsgrunner ved slike inngrep, så lenge det ikke er til hinder for et forsvarlig tilbud.

Sterk uenighet

Legeforeningen skriver i sitt høringssvar at de er uenig i forslaget om at annen enn lege skal kunne utføre inngrepet hvis barnet er under 2 måneder.

- Legeforeningen ser ingen faglige grunner til å behandle de yngste barna annerledes ved å svekke kravene til kompetanse for å utføre inngrepet. Smerteopplevelsen og kravet til forsvarlig anestesi er det samme uansett alder på barnet. Den eneste grunnen til å tillate et alternativ hos de minste spedbarna måtte være at de er lettere å holde i ro, noe som ikke bør være et forsvarlig argument ut fra et helsemessig synspunkt, heter det i høringssvaret.

Jødisk religion krever at inngrepet utføres av en mohel.

Legeforeningen skisserer en praksis der det er en lege står for inngrepet, men at legen kan tillate at en mohel med spesifikk godkjennelse snitter av forhuden med kniven som en siste fase i inngrepet.

Islamsk Råd Norge (IRN) mener at annet helsepersonell enn leger, og også andre med kompetanse på omskjæringsteknikk, skal kunne utføre inngrepet.

- Det er foretrukket at den som utfører omskjæring på muslimer selv er muslim, men det er ikke et krav, skriver Islamsk råd i sitt høringssvar.

Vil ha informasjon ved fødsel

IRN foreslår også at helsepersonell i forbindelse med fødsel opplyser om retten til å få utført omskjæring.

- Foreldrene må ha adgang til å få utført omskjæring av deres guttebarn utenfor landets grenser, så lenge det skjer under ordnede og forsvarlige former. Kostnader forventes da dekket av foreldrene selv, mener rådet.

Flere høringssvar i denne saken på HODs hjemmesider.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse