Kreftsykepleie 3/2011

2011; 27 (3)

4 Søk stipend

5 Leder: Kristin Wolden

10 Smertevurdering ved demens

18 Lokallagsledere

22 Mange kommuner mangler kreftsykepleiere

28 Bedre oppfølging etter behandling

30 Program landskonferansen

32 Program parallellsesjoner

34 Skaper trivsel på Haukeland

35 Kandidater til styret

 

FASTE SPALTER

6 Smånytt

17 På plakaten

20 Aktuelle bøker

27 Tilbakeblikk: Leker med rotter

Les PDF-utgave (7.8 MB) flere utgaver