fbpx FO skeptisk til mer helgejobbing Hopp til hovedinnhold

FO skeptisk til mer helgejobbing

Nestlederen i LO og leder av Fagforbundet har i det siste overrasket med å hevde at hyppigere helgejobbing er løsningen på deltidsproblematikken. Men LO-forbundet Fellesorganisasjonen er ikke helt enig.

– Vi ser poenget i at mer helgejobbing vil være med på å redusere behovet for små stillinger i kommunene, og vi kan ikke avvise det helt. Men vi mener samtidig at det er andre og langt viktigere ting man bør endre på for å få til flere heltidsstillinger, sier leder av Fellesorganisasjonen (FO), Rigmor Hogstad.

 

FO organiserer sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsarbeidere. De to siste dagene har de hatt landstyremøte, hvor de blant annet diskuterte utspillet til LO-nestleder Gerd Kristiansen og Fagforbundets leder Jan Davidsen. Disse to har nylig skapt debatt ved å hevde at kommuneansatte i heltidsstillinger må kunne jobbe to til fem flere helger i året, for å unngå behovet for deltidsstillinger. Dermed vil grensen som Norsk Sykepleierforbund kan akseptere på hver tredje helg, bli brutt.

 

Tre ting til

– Vi må også se på bemanningsnormer, arbeidsbelastningen og kulturen for deltidsarbeid. I dag er jo arbeidsbelastningen så stor at arbeidstaker selv tar ansvar for egen helse ved å jobbe deltid, mens det heller skulle vært et arbeidsgiveransvar å sette i verk tiltak slik at man kunne stå i full stilling med helsa i behold, sier Hogstad.

 

– Hva synes du om at nestlederen i paraplyorganisasjonen deres går ut med et slikt forslag uten å diskutere det med medlemmene sine først?

 

– Vi skulle ønske at vi kunne hatt en diskusjon om det i LO generelt, men jeg ser ikke på dette som vedtatt LO-politikk, mer et utspill til diskusjon, sier Hogstad.

 

Gjelder få medlemmer

FO har tidligere gjort en undersøkelse som viste at ufrivillig deltid ikke gjelder så mange av deres medlemmer. Det er bare litt mer enn en tredel av medlemmene som jobber skift eller turnus.

 

– Men i mange småkommuner er det vanlig å tilby vernepleiere maks en 80-prosent stilling, så vi kjenner til problematikken, sier hun.

 

FO oppfordrer i en uttalelse på nettsidene sine til videre debatt om spørsmålet. Hogstad minner om at det noen steder er noen som jobber fjerde hver helg.

 

– Kanskje kunne man fått kuttet ned på noe av den ufrivillige deltiden hvis disse i stedet kunne jobbet hver tredje helg, sier hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag er jo arbeidsbelastningen så stor at arbeidstaker selv tar ansvar for egen helse ved å jobbe deltid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse