fbpx Åpner for mer helgearbeid Hopp til hovedinnhold

Åpner for mer helgearbeid

LO og Fagforbundet sier ja til mer helgejobbing for å redusere ufrivillig deltid.

- Mer jobb i helgene løser ikke turnusutfordringene eller reduserer ufrivillig deltid, mener Norsk Sykepleierforbund.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) står fast på at det ikke er aktuelt å jobbe oftere enn hver tredje helg. I november vil NSF avholde landsmøte. Der vil det bli foreslått å tariffeste tredje-hver-helg-prinsippet.

Et forslag som ikke får støtte fra LO og Fagforbundet.

- Retten til hele stillinger for deltidsansatte bør komme foran heltidsansattes hevd på å jobbe hver tredje helg, sier LO-nestleder Gerd Kristiansen til Kommunal Rapport. Hun får støtte av Fagforbundets leder Jan Davidsen:

- Det er ikke urealistisk at kommuneansatte in pleie- og omsorgssektoren skal jobbe to til fem flere helger.

 

Vil ha tøffere arbeidsgivere

Gerd Kristiansen ber også lokale arbeidsgivere i kommunene bli tøffere i turnusspørsmålet.

- Lokale arbeidsgivere er feige og redde for å ta diskusjonene med arbeidstakere. Slik er det med alle endringer, man møter motstand i utgangspunktet. Arbeidstakere skal være på jobb når arbeidsgiver har bruk for dem, og avtaleverket gir muligheter, mener LO-nestlederen.

Dette har NSFs forbundsleder svært lite sans for.

- Mer ubekvem arbeidstid i form av mer helgearbeid er neppe gulroten som skal til for å rekruttere til en allerede hardt presset sektor. Vi har tilbudt arbeidsgiverne hyppigere helgearbeid på frivillig basis. Men de vil tydeligvis heller bruke pisken. Og da blir det oppsiktsvekkende at LOs nestleder oppmuntrer dem til å fortsette med det, sier Lisbeth Normann.

 

Høyre-jubel for LO

- Dette er et kjempespennende utspill. Jeg er helt enig i at fleksible løsninger for helgejobbing er en nøkkel til flere heltidsstillinger. Jeg håper dette er noe LO og Fagforbundet vil fortsette å jobbe med, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Arbeidsmiljøloven gir i utgangspunktet ikke rom for å jobbe tre søndager på rad eller to helger på rad. Men lokale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere kan sørge for unntak, så framt avtalene godkjennes av organisasjonene sentralt.

- Jeg mener fagforbundene i større grad burde oppmuntre til alternative turnuser inngått lokalt. Fleksible løsninger er til det beste for både pasienter og ansatte, sier Røe Isaksen.

 

Glade arbeidsgivere

Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten mener LO viser stor grad av ansvarlighet for å løse det hun beskriver som ett av Norges største likestillingsproblem.

- Ufrivillig deltid er et problem som ikke kan løses uten at man tar tak i helgearbeidet. Dette er dokumentert i mange utredninger. Vi håper at Norsk Sykepleierforbund også blir med på å diskutere dette tiltaket, som alle vet virker, sier Bratten.

Responsen er positiv også fra kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS.

- Det gir oss en mulighet til å komme videre i dette spørsmålet, som er svært viktig for norske kommuner og ikke minst for dem som bor på sykehjem, sier KS’ direktør for arbeidsliv Per Kristian Sundnes til NTB.

 

Åpen for andre løsninger

For NSF er det å redusere ufrivillig deltid også et av hovedmålene framover. Men forbundet mener det heller bør gjøres ved å øke grunnbemanningen. Økt grunnbemanning vil redusere problemet med å dekke opp vakter i helgene, men ikke løse alt. Å organisere arbeidet annerledes er også nødvendig, for eksempel ved å opprette vikarpooler eller at de ansatte jobber på tvers av flere poster.

Lisbeth Normann mener også det kan åpnes for at sykepleiere frivillig kan påta seg ekstra helgevakter. Dette må kompenseres med ekstra lønn eller fritid, eller en kombinasjon av dette.

 

Fakta

*Mellom 70 000 og 115 000 jobber deltid i Norge, men ønsker å jobbe mer.

* Over halvparten av de som jobber ufrivillig deltid, jobber i helse- og sosialsektoren.

* Totalt jobber 52 prosent av de 429 000 ansatte i kommunene deltid.

Vi har tilbudt arbeidsgiverne hyppigere helgearbeid på frivillig basis (NSF).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse